کابل ناتهـ، Kabulnath

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

۱

 

٢

 

۳

 

٤

 

۵

 

٦

 

۷

 

۸

 

٩

 

٠۱

 

۱۱

 

۱٢

 

۱۳

 

۱٤

 

۱۵

 

۱۶

 

۱۷

 

۱۸

 

۱٩

 

٢٠

 

٢۱

 

٢٢

 

٢۳

 

٢٤

 

٢۵

 

٢۶

 

٢۷

 

٢۸

 

٢٩

 

۳٠

 

۳۱

 

۳٢

 

۳۳

 

۳٤

 

۳۵

 

۳۶

 

۳۷

 

۳۸

 

۳٩

 

٤٠

 

٤۱

 

٤٢

 

٤٤

 

٤۵

 

٤۶

 

٤۷

 

٤۸

 

٤٩

 

۵٠

 

51

52

۵۳

۵٤

55

56

۵۷

 

 

 

 

 
 
   
هندوئېزم (هندو مت)

۵۸  برخه
دکتور لطيف ياد
          
 
 

 

دهندوانو لر غو ني ښارونه:
ويديشا ( विदिशा):
ويديشا دهند يو لر غو نی ښار دی چې دهندد مد هيا پر اديش دايالت مر کز بهوپال ته نږدې پروت دی ٠ په منځنيو پيړيوکې ويد يشا ته بهيلسه ويل کېده چې ډېر تاريخي او لر غو ني ځايو نه لري، په تېره بيا ددغې سيمې په بيس نګر اواو دايا ګري کې ډېر تا ريخي او لر غو ني ځا يو نه شته دي٠
داسې ويل کيږي چې ددغه ښار بنسټ تر عيسی مسيح عليه السلام تر زيږيدو لا وړاندې ايښودل شوی و٠ دويديشا ښار دبيټوا دسين پر ختيزه څنډه ودان شوی دی چې دبيس سين هم ورته نږدې دی٠
ويد يشا د سانچي نه چې دبودايي سټوپو او معبدونو له کبله مشهوردی لس کيلو مټره اودبيس نګر نه درې کيلو مټره واټن لري٠
دتاريخي مو ثقوروايتونو پر بنسټ ويد يشا په پنځمو او شپږ مو زيږ ديزو پيړ يو کې د سنګا ،ناګا، ستاواهانا او ګو پتا دواکمنيو په وختو نو کې هم يو مهم ښار و٠ داسې ويل کيږي چې اشوکا يو وخت د ويد يشا ګورنر هم و لکه چې دهند نامتو شاعر کاليداس په خپل مشهور منظوم اثر ميګا ډو ټا کې دهغه يادونه کړې ده٠
د ويد يشا دمهمو ،لر غو نو او تاريخي اثارو نه کولای شو چې دکمبهابابا منار چې د ويشنو جي لپاره وقف شوی دی،دبا جا منډال معبد او دلو هانګي پير دمزار نو مو نه واخلو٠
د هيليو ډورس مشهور منار چې کمبها با با سر ه شهرت لري د عيسی مسيح تر زيږېدو ١١٠ کلو نه وړاندې د سنګاد کورنۍ دواکمن بهاګا بهادرا په دربار کې ديونان د هيواد سفير او استازی هيليو ډروس له خو ا جوړ شوی و، دسانچي نه پنځه کيلو مټره واټڼ لري٠
لنډه دا چې و يد يشا دهندوانو يو لر غونی او تاريخي ښار و٠

ددې مقالې په اړوند انځورونه په لانديني لينک کې ليدلای شئ!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالا

دروازهً کابل

 

شمارهء مسلسل ۱۶۹،          سال    هشتم،                    جوزا   ۱۳۹۱ هجری خورشیدی                    اول جون ۲۰۱۲ عیسوی