دوهفته نامه ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هنـدو  و سيکهـ

 هـندوگذر ـ مطالب اختصاصی   قلعهء هـندوان (آرشیف)   همدلان کابل ناتهـ   باغ هــنـدو (دریچهء تماس)   Deutsch

 

 

 

 

 

     


 نصیرمهرین
پیوست به طرح کودتا- قیام نوروز۱۳۲۹خورشیدی
زمینه های تحول خواجه محمد نعیم زوری

 

 


 


کاوه شفق آهنگ

تو کز محنت دیگران بیغمی

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محمد آصف آهنگ
تذکرمهم برای قضاوت درست درتاریخ
اتهام خاینانۀ آل یحیی به غلام نبی خان چرخی

 

 


 


ابوطالب مظفری

انتحار می‌کنم
 

         

 

 

 

 

 

         


 


دکتر سید موسی صمیمی

کنفرانس توکیو
 تعهدات مالی را به افغانستان با قید وشرط ساختاری‌.....

 


 


زینت نور

گاندی یا چه گوارا
قسمت سوم :
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


سراج الدین ایثار

کنفرانس توکیو دو چهره در یک تصویر

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 پرتو نادری

نشست توکیو و دو راهه‌ی رازناک سر نوشت!

 


انور وفا سمندر

د غږ او رڼا سپرغۍ
(مړینې ته څېرمه حالت کې د ماشومانو تجربې) 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


۸ صبح

کار بند برق سلما متوقف نمی‌شود

 


 


زینت نور

...هیچ‌دگر

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


طاها کوشان

بیا وباز ازین کرباس پاکستانی کفن گز کن

 

 


 


بهار سعید

رود مرغاب

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


۸ صبح

پیام‌های نا امیدکننده

 


 


استاد گلنور بهمن

نماز عشق

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دکتر لطیف یاد

هندویزم ۶۱ برخه

 

 


 


اسحاق ننگیال

يو سيو رى، يو ګل
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


پرتو نادری

منوچهری و خلیلی در شعر طبیعت

 

 


 


لینا روزبه حیدری

زن

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


سخن کابل ناتهـ

 


 


استاد گلنور بهمن

مصاحبه با زبیر هجران

 

         
         
         


 

هادی میران

بحران افغانستان و چشم‌انداز‌های جدید
 
 


 


هادی میران

قــــــــــــــــرار
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مطالب مربوط به همایش


ناصرخسروبلخی در فرانسه
 

 

 

 

 

 

         
         


 


عتیق الله نایب خیل
     
   پیرامون مظالم جمهوری اسلامی ایران بالای مهاجرین

 


اهانت به رفته گان در دین و آئینی روا نیست
 
         
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال هشتم

شماره‌ی ۱۷۲

سرطان/اسد 
۱۳۹۱
هجری خورشيدی

۱۶ جولای۲۰۱۲ عيسوی

در اول و شـــانزدهم
هر ماه‌ی عیسوی بروز میگردد.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

کانال

 

 

 

کابل ناتهـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


از گنجستان تصنیف
آهنگهای هندی واردو
 به فارسی

از دنیای کارتون

 

 

 


 

[هــنــدو گــذرـ مطالب اختصاصی] - [ Deutsch  ] - [قلعهء هندوان ـ آرشیف] - [باغ هنــدوـ دریچهء تماس] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

          Update  vom 16. 07. 2012         Nächste     Update    am  01.  08.  2012       

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
۷۶۸/۱۰۲۴
ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ ۲۰۰۵
راجستر شده است۰

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Counter 

  با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشوَِر داس

بالا