ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 
   
ی


ی ی
 
 


!

یی ی

ی ҝ ی ی

ی یی

Ǎ یی

ی ی

э ϝѡ

.

ی .

ی ی

ی Ȑ

یی

ی ی

یی ǝی یی ی

ј

ی

ǐی ی ی

ǐی ی ǘ ی

ی ی ی

ی ی

ی

ѐی ی ی

*ȝ ӝی ی ԝ ی

یی ی э

یی ی

یی ی

ی Ԙ

ҝ

ی

ی

јی

ی эی ی

ی

ی یی ی ҝ

ی ʐی

ی

ی ی

ی ی یǎ ʎی

ی ی ی

ی ی ی ی

ѡ

Ϙی

ѐӡ ی یی

*

!ѐӻ

ی ی ی ی

ی یϡ

ی ی ی

ی یی ی

ی ی ی ی

یی:

ی ѐ!ѝیی

ی یی

ی ǐی ی

ی ی

ی یی ی

ʝی یǘ

ی Ș

Ȑ ی Ȑی

ی ی

Ϙ ی ی

ی ی ی ی

ی ی یی ی ی

*

!

ی ی ی

ی

ی

ی ی

ǎی ی

ی ѐ

یی یی ییی

ی

ی ی

ییی: ϡ ی

یی: ی

یی: юی ی ی ی ی

ییی ی یی

ییی: ی ی ی یυ

ی یی ی ҝ

ی ی ی یی

ʐ Ȑ

ی ی

эی Ȑی

ییی

ی ی坝ی

ȝی ی ی

ی

ی ی

یی Ș

Ȑی !ی ی یی

ی

ی

ی ی

ی یی ی Ԙ

*

ԝ ی

ی

ʘ ی یی

ʘ ی

ی .

ی ی ی ی

ی ی .

*
*
*


ѐی

 

 

 

۱۷۲                      /   ۱۳۹۱ ی یی                    ۱۶ ی ۲۰۱۲ یی