دوهفته نامه ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هندو  و سکهـ

 هـــنـــدو  گذر   آرشيف صفحات اول   همدلان کابل ناتهـ   باغ هـــنـــدو   Deutsch

 

 گرامیداشت شصت سالگی هنرمند محبوب کشور
جناب چیت رام ساهنی

گوگل چنــــد کَکٌر

 
 

سال پنجم

 شمارهء ٩۱
 حــــوت
١٣٨۷
هجری خورشیدی،
مارچ ٢٠٠٩
عیسوی،

در اول و شـــانزدهم
هر ماه عیسوی بروز میگردد

 

 


 

 

 

(()) (()) (())

 

 

مصاحبه رادیوی
فرانسه

با استاد نصیر مهرین

 

 

 

 

 

 

 

 


  


از گنجستان تصنیف
آهنگهای هندی واردو
 به فارسی

از دنیای کارتون

 

 

 

 

بــبــــرک وســـــا

 

نو جوانی را که بعدها مادرم " فرزندم " خطابش میکرد و افتخار برادر خوانده گیش نصیبم شد، در واقع به ارتباط همکاری هایی که بعضأ با گروه آماتور آنوقت داشتم، شناختم .....

 

فــــــرهاد دریــــــــا

 

بهار بود. سرویس با مسافران خسته اش در دهن گشودۀ درۀ سالنگ به کندی و سنگینی پیش میرفت. آن سفر برای نو جوانی چون من که نخستین بار به تنهایی سفر میکرد، چون شاه بیت دیوان.....

   
هنـــــــــگامه

کارهایی جناب چیت رام  همواره ابتــــــکاری بوده اند....
ذبیح الله امانــــــیار

مصاحبه با چیت رام
و حرفهایی در مورد احمـــدظاهر فقـــید.....

   


استاد محمد حسین ارمان


چیــــترام تمام آلات ضربی را با مهارت بسیار خوب می نواخت. یک هنر و استعداد عالی در پنجه های این هنرمند موجود بود. هر خواننده آرزو داشت که چیترام با او طبله یا دهل بنوازد....


خــــان آفا سرور

 

روزی شادروان پران ناتهـ دریکی از برنامه ها پسر بچه کوچکی را که عمرش از پنج و شش سال تجاوز نمیکرد همراهش به مکتب آورد که این کودک مانند مامایش پران نات، با لبخندی که همیش بر لب داشت، ....

 

 

 

احـــــــــمد ولــی

 

سلام چیت رام جی،

 فروان شادمانم که در گرامیداشت شصت سالگیت بازهم باهم هستیم.

آنند بخشی تصنیف ساز نامور جهان سینمای هندوستان....

 

مسحور جـــــــمال

 

تا جاییکه حافظه یاری میرساند تقریبآ در حدود سالهای ۱۳۴٢ خورشــــــــــیدی زمانیکه زنده یاد سید قاسم ریشتیا وزیر مطبوعات بود و محترم محـــــمود حبیبی رییس رادیو افغانستان و ....

 

 

 

ایــــشور داس

 

سپاسگذارم که صدای این فرزند بارانه را به زمین نیانداختید. ممنونم که مزاحمات های تیلفونی مرا نادیده پنداشته، هیچگاه خم به ابرو نیاوردید.

همانگونه که جناب احمد ولی....

 

داکتر صادق فطرت ناشناس

 

تاریخ مـوسـیقی افغـانسـتان در فصل نوازندگان و مخصوصاً در بخش طبله نوازهـا، با نامهـای بزرگی چـون چاچا محـمـود، اسـتاد هـاشـم، اسـتاد آصف، اسـتاد عـارف و چـند تن دیگـر آذین یافـته اسـت....

 

 

   

دیــــگر مطالب این شمــــــاره

 

داکتر لطیف طیبی

 

در آیینه ی تاریخ
 

نگاهی به جریانات روشنفکری و سیاسی غیر وابسته دهه چهل افغانستان

و مرسل ها باز خواهند رویید
 از سارا میترال


 

کابل نانهـ

تمنـــای عاجــــل
 


- یک اقلیت قومی
در حال ترک افغانستان- دهندوانو او سکهانو هيوادوالو
 سره د هر ډول تعصب،
تو پير...
- در انتظار فاجعۀ دیگر ؟


- راست گفتـید، خاموشی گناه ست- مرثیه ای برای یک مظلومیت !!

مصاحبه ای مدیر مسوؤل
کابل ناتهـ

با رادیو صدای المان

صدا های گمشده!
( به مناسب روز جهانی زن)

پرتو نـــــادری

و آن گلوله باران بامداد بهار

بخش - ٢٢

مصاحبه با جنــــرال جانبــــاز


صبورالله سیاه سنگ

 

دو تصحیح و یک تبصره

فرهاد لبیبروابط فرهنگی بین افغانستان و هندوستان


محقق محمد اکبر امینی
 

پرتو نــــــادری

دو گل میخک از روزگــــــاران دور

نبـــــــيـله فـــــــانی

انمـــــــــــــول

امین آریبل

هشـــــــــدار

 

 

 

 


 

  [ هــنــدو گــذر] - [ Deutsch ] - [ آرشيف صفحات اول ] - [ باغ هـــنـــدو]- [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

          Update  vom     01. 03.  2009          Nächstes     Update    am           16. 03. 2009       

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
 [
1024x768]
 ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ
2005
راجستر شده است.

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Zugriffszähler 

  با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشوَِر داس

بالا