دوهفته نامه ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هندو  و سکهـ

 هـــنـــدو  گذر   قلعهء هـندوان   همدلان کابل ناتهـ   باغ هــنـدو   Deutsch

 

ادبی  ـ هــنری
تاریخی  ـ  اجتماعی
 
کابل نات

                      ٠٠٠و سخنی چند از زندگانی هنــــــــری ام

 


استاد اسحق نگارگـــــر


خانوادهء عاشق فرهنگ و موسیقی
محلی...

 


چیت رام سانی


هنرمندیکه به موسیقی عشق
می ورزد

 


خان آقـــــا سرور


آرمان گرامی ! انتره و آستایی
 زندگیت آهنگین و پدرام باد...

 


ذبیح الله امانیــــــــــــار


مصاحبهء تیلفونی با آرمان...
 

 


استـــــاد حفیظ الله خیـــــال


دمی با آرمان...

 


حمیـــــــــد برنا


احیاء خاطرات...

 


پرستو مهریار و رحیم مهریار


استاد آرمان، افتخار هنرمندان

 


دکتر هوشنگ ذکـــریا


آرمان ما و آرمان هنرمند

 


احسان لمــــــر


یاد آنروزگاران یاد باد

 


رشید بهادری


یادی از هنرمند خوشنام

 

 

 
گرامیداشت مقام هنری
استاد محمد حسین آرمان

 

 

 

 

 

 

 

 

کار خـــــداوند


رشید بهـــــادری

 

 

 

در باغهای باران


رفعت حسینی 

 
شرون اوسر
 

د پښتو او دري ژبو
نامتو سندر غاړې

 

دکتور لطيف ياد

 

 

 

موسیقی روســــــی


دکتر هوشنگ زکریا

 

 

 

آزادی


مصلح سلجوقی

 

 

ديگر مطالب

 

 


داکتر اکرم عثمان


استاد محمد حسین آرمان بر چکاد نیکنامی....

 


استاد عبدالوهاب مددی


خاطــــــره یی از استاد محمد حسین
آرمان

 


داکتر عنایت الله شهـــــرانی


استاد آرمان یکی از مشوقان
موسیقی دانشگاهی...

 


محمد حیدر اختــــــــر


استاد آرمان، هنرمند محبوب و ...
 

 


محمد نسیم اسیر


استاد آرمان، هنرمند ....

 


محمد آصف فکرت


چند روزی در جنیوا(ژنو)

 


انجینر بشیر بهادری


آب آرمان،
سرد و نانش گرم

 


محمد شفیق وفـــــا


ارمان و آنروز های خاطره برانگیز

 


قـــــــادر یامان


گل گلستان فرهنگ ما استاد ارمان

 


بشیر دژم


جاده ی آرمان

 


استاد یوسف کهــــزاد


خاطره یی از خاطره ها

 


پیــــــام دوستداران سخن


از شهر هامبورگ المان

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ســـرمقالهء اين شماره

 

 

مذهب و پوشش متفاوت مانع تعلیم

نگاهی بر وضعیت آموزش اقلیت سیک و هــــــــــــندو در افغانستان

 

 

نجيب الله اميري

 

در یک سالن بزرگ مستطیل شکل، ۳۰ کودک دختر و پسر چهار حلقه مربع شکل را تشکیل داده و  کتاب های مذهبی مخصوص هندوها و سیک ها را می آموزند.

این جا درمسال (عبادتگاه) هـــــــــندو ها در کارته پروان شهر کابل .......

 

 

 بليز، كشورى كه در جغرافيا نبود


بخش سوم


بشير سخاورز

 

 

 

آقای کلینتون،

 

لطفأ مسافرت خیرخواهانه یی به افغانستان بدارید و از رییس جمهور این کشور، رهایی  پرويز کامبخش و احمد غوث زلمی و دیگر روزنامه نگارهایي زندانی  را تقاضـــــا کنید. ایشور داس

 

Washington feiert Clintons Korea-Missionبرگردان ایشور داس

 

 

مینار جام
موقعیت کرونولوژیک، ضرورت ترمیم و
 جهات دیگر آن

 

محقق محمد اکبر امینی - تورنتو

 

  یکی از نشریه های افغانی در شمارۀ ( جون – 2009 م.) خود تصویری از مینار جام را نشر نموده که در شرح آن چنین نگاشته است : « مینار جام که از آن به عنوان کهن سال ترین بنای خشت و گل جهان نام برده میشود در مناطق کوهستانی ولایت غور قرار دارد.». ....

 

 

از "اگسا"  تا  "خاد"

 

عتیق الله نایب خیل

 

روزی، در زندان به اخبار تلویزیون گوش می دادیم . تلویزیون ضمن اخبار دیگر، خبری هم از جمهوری دموکراتیک آلمان داشت. شخصی که پهلوی من نشسته بود .....

 

ویژه نامه ی گرامیداشت
جایگاه هنری استاد آرمان


 

شمارهء  102

اســــد/ سنبله
۱۳۸۸
هجری خورشیدی
اگست ٢٠٠٩
عیسوی

در اول و شـــانزدهم
هر ماه عیسوی بروز میگردد
.

 

 

 


 

 

 

 

 

(()) (()) (())

 


  


از گنجستان تصنیف
آهنگهای هندی واردو
 به فارسی

از دنیای کارتون

 

 

 


 

[ هــنــدو گــذر ] - [ Deutsch  ] - [ قلعهء هندوان ] - [ باغ هنــدو ] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

          Update  vom     16. 08.  2009          Nächste     Update    am           01.  09. 2009       

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
1024 / 768

 ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ 2005
راجستر شده است.

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Counter 

  با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشوَِر داس

بالا