نشریهء تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هندو  و سکهـ
 

  هــنــدو گذر آرشيف صفحات اول همدلان کابل ناتهـ دريچهء تماس Deutsch

برنامهء ویژه به مناسبت گرامیداشت هشتادومین سالروز تولد مرد میارز استاد آصف آهنگ

       


سال اول

 شمارهً٢٣

 حوت ١٣٨٤

هجری خورشیدی،
 

فبروری/ مارچ ٢٠٠٦ عیسوی،

 ـ هر دوهقته ـ
یکبار به روز میگردد.
 

 

خواننده گان ارجمند کابل ناتهـ،

 

شماره آینده (٢٤)
کابل ناتهـ را به
 بودای بامیان

 

 اختصاص داده ایم و در گستره پیشنهء بودا در افغانستان برین، حادثه شرمناک تخریب و دیگر موضوعات مربوط به آن توجه عطف خواهد شد.
سهمگیری گسترده نویسنده گان، شاعران و هنرمندان گرامی را انتظار می بریم.

با سپاس و محبت

اهالی کابل ناتهـطور معرفت

دفتر شعر از
داکتر رازق رویین

 

 

   تاریخ
در
جــــــــــــزیره

 


 صبورالله  سیاه سنگ
آذری
 از
خاکستر روزگار
استاد محمد آصف آهنگداکتر رازق رویینبمناسبت
هشتادمین سالگرد
 زندگی پر بار
استاد آصف آهنگ

 مردی از تبار ایستادگی


فاروق فارانی
برگ دیگری ازوقایع
 دوران اختناق در افغانستان
زندگینامه
دردآور
محمد آصف آهنگ


پوهاند رسول رهین 
یادی از شخصیت والای فرهنگی، سیاسی کشور،
جناب آصف آهنگ
و نمونه هایی از
 آفریده های فرهنگی ایشاناعظم سیستانی
 


طلب پوزش:

بنابر اختصاصی بودن برنامه، داستان ها، طنز و یک بخشی از مقالات همدلان عزیز کابل ناتهـ، از نشر باز ماندند، که ان شاء الله در شماره آینده نشر خواهند شد.استاد آصف آهنگ
 برلیانی اصیل
بر انگشتر نهضت روشنفکری
 افغانستانداکتر اکرم عثمانزنده گی جناب آصف آهنگ،
تاریخ رنجها
و
مبارزه ضد استبدادینصیر مهرینآهنگ بر جا مانده یی
از
کاروان مشروطه
(به بهانهء
هشتاد سا لگی
مشروطه خواه نستوه
محمد آصف آهنگ)


لطیف ناظمی

با

آهنگ
بسوی وحدت ملیاحمد حسین مبلغ

مصاحبه

کابل ناتهـ
با
جناب استاد آصف آهنگ
(قسمت اول)

  • - صحبت در مورد همرزمان شان،

  • - مشروطه خواهان اول و دوم،

  • - خاطرات زندان،

(قسمت دوم)

  • - نکات جالب در رابطه با افغانهای هندو و حرف های دلنشین دیگر...

حق چاپ و نشر این مصاحبهً ویژه به کابل ناتهـ، محفوظ است. خواهش میگردد از کاپی آن اجتناب شود.

 

   

اهالی کابل ناتهـ،

خاطرات شهدای
 سوم حوت سال
١٣۵۸ را گراميداشته و
روان شان را شاد می خواهند.


 

ملت "چيست و "بشريت"
 کدام است؟
بحث تاگور با گاندي در بارهء
 ملت و ملي گرايي
 

برگردان: جاوید فرهاد
"رابيندرا ناتهـ تاگور" و "مهاتما گاندي" دوشخصيت بزرگ در جهان اند که يکي فيلسوف نابغه و ديگري سياستمدار متفکر است. تاگور به دليل ارزشهاي فکري بلندش در حوزهء انديشه - مُضاف بر هند- تأثيرش .......


 

 خواب آلوده گان
دموکرات در پارلمان!


پرتو نادری

تازه گیها تلويزيون طلوع در برنامۀ زنگ خطر، تصاوير تكان دهنده یی از پارلمان افغانستان را به نشرسپرده است. اميدوارم که اين بار تلويزیون طلوع به مانند تلویزیون افغان به اتهام تجاوز بر ارزشهای ملی و مذهبی یا از آن دست بهانه های که محترم وزیراطلاعات و فرهنگ جناب...


مبارکنامهء

پرتو نادری
به جناب
 دکتور اسدالله شعورانتشار دیوان پورغنی


پیام دوکتور روان فرهادی

پیام جناب حیدری وجودی

دفاع از منافع حقوقی وقانونی
پناهنده گان افغان
 را بايد ادامه داد!!!


صديق وفا

  آگاهی

کتاب سرا
بشکل PDF


  [ هــنــدو گــذر ] - [ Deutsch  ] - [ آرشيف صفحات اول ] - [ دریچهء تماس ] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

 Update vom                        26.02.2006                             Nächstes Update am                         13.03.200600000           

 

                                                                     www.kabulnath.de                                                                         

این صفحه در چوکات [1024x768] ترتیب یافته و اعتبار از
هشتم مارچ
2005 راجستر شده است.

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

 Zugriffszähler 

 با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشر داس

بالا