ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 
   

              ی
                            ی ی ǘ !
 

 
 


ی
ǐ یی ی
یی ی
یی ی ی
ی ی ی ی Ԙی ی یی ی یی ی . ی ی ی ʡ ی ی ی ی ی ͘ ی ی ʡ ی ʺ ی ی یی ی ی ی یی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی!!! ی ی ی坐 ی ی Ș ی ییی یی ی .
ی ی 坐ی یی ی ϡ ی ی ی ی . ی یی یی یی ʡ ی یی ی ی ی یی ی . ی ی ی ی ی ی ی یی ی .
ی یی ی یی ی ی ی ی ѐ ی ی ی ی ی ی ی یی ȝی ی ی ی یی ی یی ی ی ی ی ی ѐ ی . ی ی ییی ی ѐی ی . ی ی ی ی ی ی ی Ϻ ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ݘ ی ی ی یی ی ǘ . ی ݘ یی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ͘ی یی ѐ. ی ی ی یی ی ی ۲۰۱۴ ی ϡ ی ی ی (۲۰۱۴-۲۰۱۵) ی ی یی ǘی ! ی ی ی ی ی ی ی坝ی ی ی ی ی Ͽ ی یی ǘی ԝی ی ی ی Ͽ ی ی ǘ ی یی ʺ ی ی ی ʺ ی ی ی ی ی ی ی ی 坐ی ی یی 坐ی ی ی ی .
ی ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ی یی ی . ی ی ی ʐ ی ی ی یی ǐی 坐ی . ی یی ی ѡ ی ی ی ی ییی ی ی ی ییی Ԙی ی . ی ی یی ʝی ǘ . ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی Ӂ ی ی ݡ ȝ ی ی ͘ی ! ی ی یҺ یی ی ی ی ی ی ی ی ϐѐ . ѐی ی ی ی ی . ی ی یی ی یی .
ی یی ѐ ی ی ی ѐی ʡ ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی . ی . ی ی ی یی ی ی ی ѐیی ی . ی ی ی ی ی ϝی ی ϡ ی Ӂی ی ͘ ی ی . э ی ی ی ʺ ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ǐ یی ی . ی ی ی ی یی ی 坐 ی یی . 坐 ی 坝ی ی ی . ی ی ی یی ǘ ی ی ǘ ی ی ی ی ی .
ی ی ی ی ی - ی ی ی ی ی ǘ ی Ϻ ی ی ј. ی ی ی ی ǘ ی ѐ ی ی . ی ی Ȑ ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ݐ ی یی ݐ . ی ی ی ی ی ǘ ی ی .
ی ی ی . ییʡ ϡ ی یی ѡ ی ǘی ی یی ی ی ی ی . ی ی ی ی ݐ ی ی ی ʐ . ی ی ϡ ی ی ʐ ی ی . ǘ ی ی ی ی . ی ʐ ی ی.
ی ی ی ی یی ی ی ͘ی ی ی ی ی ǘی . ǐ ی ی ی ʡ ی ی- ی ی ی. ی ی 䐝ی ی یی ǁی ی ی یی ی. ی ی ѡ ی ی ی ی ی ی ی . ی ی坐 ی ی ی坐 ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ǐ یی ی ی ی ی ی یϡ ی یѡ ی یی ی ʐ ی ی Ș ی یی ی یی . ǐ ی ی ی یی ی ی ی ی .
ی ی ی ی ی ی ی ی Ϻ ی یی ѐ ی ی . یی ی ی ی ی ۲۰۱۵ یی . ی ی Ӂ ی ی ی . ی ی ی ی ͘ ی ی ʺ ی ی ی ! ǐ ی ی ی ی یی ی ϡ ی ی ی ی ʻ ی ی . ی ی ی ی ی ی یی یی ی . ی 䐝 ی ی ی ی! ی ی ی ی ی ی! ی ی ی ی ی ی ی ی ی! ی ی. ی ی ی ی ی ی ی یϡ یی یی ی ی ی ی ی ی! ی ӘѺ یҡ یѡ ѡ یӡ ی ی ی ی Ԙ Ϻ ی ی ی ѐی یی ی ی ی Ԙ 坝ی ی ی !!! 坐 Ԙ ی Ϙ ی ی ی ј ی ی ی !
۱۳۹۱
ј

 

 

 

۱۷۲                      /   ۱۳۹۱ ی یی                    ۱۶ ی ۲۰۱۲ یی