دوهفته نامه ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هنـدو  و سکهـ

 هـندوگذر ـ مطالب اختصاصی   قلعهء هـندوان (آرشیف)   همدلان کابل ناتهـ   باغ هــنـدو (دریچهء تماس)   Deutsch

ادبی  ـ هــنری
 
تاریخی  ـ  اجتماعی
 
کابل نات


 
 

 

 

 

 

 


دکتر اسدالله شعور دانشمند مردم دوست


دکتر اکرم عثمان

 


بررسی دانشنامهء اسدالله شعور...


یرژی بچکا

 


نویسنده ای از تبار مردم


خواجه بشیر احمد انصاری

 


آزادی در زندان


پرتو نادری

 

 


ادب شفاهی زبانهای ترکی
و کار های داکتر شعور درین زمینه

داکتر فیض الله ایماق

 


دکتر اسدالله شعور پژوهشگر مردم دوست


حمید ضرابی

 


ادبیات شفاهی دری و نقش دکتر شعور...


همایون باختریانی

 


پیام ویدیویی


دکتر رضا براهنی

 

 

 

 

 


صحبت ویدیویی


پروفیسر استاد محمدعمر زاهدی

 


سروده های سخنوران

در رابطه با کارهایی فرهنگی
دکتر شعور

 


چیستان های شفاهی دری


حلیم واعظی

 


پیـــــــــــــــــــــام


انجمن فرهنگی افغانهای شهر همبورگ

 


پیام کانون فرهنگی افغانهای شهر


استراسبورگ فرانسه

 

 


هنرنمایی از


استاد بهرام ایگن بیردی

 

گفت وشنود کابل ناتهـ
بــا پژوهشگر و سخنور ارجمند دکتور
اسدالله شعور


ایشور داس

 

 

 

 

 

 

 

 


سلام بر پژوهندهء نستوه فرهنگ مردم


استاد واصف باختری

 


شعور را ارج میگذاریم


نصیر مهرین

 


هزار نسخه فصل فاصله ها،
 يك شاخه  گل برف
  


زینت نور

 

 


درخشش اوستا شعور


دکتر پروین پژواک

 


پژوهشگری با کاری سترگ...


غنی هما

 


دوست محبت آفرین و دانشفر من،
داکتر اسدالله شعور


سمیع رفیع

 


سیری نقد گونه ای بررساله....


عبید صافی

 


بزرگان را بزرگان زنده نگهمیدارندسید محمد اکبر سیدزاده

 


مروری بربرخی آثار دکتر شعور...


ربانی بغلانی

 


صحبت ویدیویی


احسان پاکزاد

 

 


پیام به مراسم بزرگداشت دکتر شعور...


جامعه فرهنگیان ایرانیان کانادا

 


آغازگر موسیقی شناسی نوین افغانستان


نزهت هروی

 


صحبت ویدیویی


انجینر برهان عقاب

 


همآواز با ترانه، در کرانه های خزر


استاد پناهی سمنانی

 


افتخار به شش دهه زندگی داکتر شعور


بشیر بهادری

 


دکتر اسدالله شعور شخصیت مطرح
 فرهنگی در جامعه افغانی


حیدر اختر

 


پیام


عبدالقیوم قاری

 


چاشنی از


استاد الطاف حسین سرآهنگ


دیگر مطالب این شمـــــاره

 


مرد دانشور


محمداسحاق ثنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ویژه نامه

سال ششم

شماره ی 
۱۳٤
قوس/جــــدی 
۱۳۸٩
هجری خورشيدی
دسمبــــر
٢٠۱٠ عيسوی


در اول و شـــانزدهم
هر ماه عیسوی بروز میگردد.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

(()) (()) (())
 

 

آرشیف مطالب
داکتر اسدالله شعور
در کابل ناتهـ

 

برگ سبزی
 برای داکتراسدالله شعور 

خواننده گان ارجمند

 

ازمدتها به اینطرف، گرامیداشت داکتر شعور را درنظر داشتم. بارها موضوع را با خود این بزرگوار دارندۀ مناعت طبع درمیان نهادم. زیرا بدون موافقت وی دسترسی به پاره یی از معلومات مورد نیاز میسر نمیشد. اما جناب ایشان تردید نموده میگفتند: باری دوستان به مناسبت  ۵۵ سالگی ام این کار را نموده اند، به عزیران دیگری بیاندیشید.

سرانجام تصمیم گرفتم که اگر موافقت ننماید، او را در برابر عمل انجام ده قرار بدهم. در نتیجه اندکی از آرزوها دروقت کم برآورده شد. برای این منظور، مضامین و پیام هایی که به مناسبت ۵۵ سالگی جناب شان تهیه شده بود، و در محفل تورنتو به خوانش گرفته شده بود، برای کابل ناتهـ کمک شایانی بود. زیرا اکنون درپهلوی سایر مضامین و پیام ها در سطح گسترده تری روی انتشار می بییند.

به گواهی صاحب نظران و نویسنده گان ارجمندی که روی فراورده های قلمی داکتر شعور تأمل نموده اند؛ و به گواهی شرح حال زنده گی ایشان، ملتفت خواهید شد که پهنۀ کار و تلاش وی تا کجاست و دارندۀ کدام پیام های گوش نواز در گسترۀ شناسایی مردم و فرهنگ در افغانستان میباشد.

ازینکه کابل ناتهـ موفق شده است، اندکی از ایشان یاد نماید، شادمان است. زیرا وی سزاوار تحسین و گرامیداشت بسیار میباشد. اما به این دلیل از کار خویش ناراضی هستم که آنچه آرزوبود، عملی نشد. زیرا برخی از نویسنده گان محترم ما پیام ها و مضامین خویش را دیرتر میفرستند که نمیشد بیشتر در انتظار بمانم.
به هرروی، این برنامه را چون برگ سبزی، خدمت داکتر اسدالله شعور پیشکش نموده، تندرستی و موفقیت های هرچه بیشتر را برای جناب شان آرزوداريم.

 کابل ناتهـ

 

 

زیستنامهء و آثار


داکتر اسدالله شعور

 

 

 

 

 

 

 

 

کابل ناتهـ پیشکش میکند:
 

 

 

کلیپ هایی از
ماستر رتن چند کندهاری

 
 و مراسم مذهبی

 

 

مکیش پران

 

 

 

 

کابل ناتهـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


از گنجستان تصنیف
آهنگهای هندی واردو
 به فارسی

از دنیای کارتون

 

 

ترتیب و تنظیم و ناشر

نورالدین نظامی

 

     

 


پرتو نادری
چند سروده ء تازه

 

 

دو سروده ی تازه


نادیه فضل

 

 

دوبیتی هایی از


احسان پاکزاد

 

 

 

مصاحبه ذبیح الله امانیار

با

زلمی آرا

 

 

 


قهارفرخ سیر
سروده ها در شعر ناسرودهء من

 

 

مفهوم «فقط» در حاکمیت
عبدالرحمان خان
بخش اول


نصیر مهرین

 

 

پيوست به كودتاى نامنهاد عبدالملك خان
شكنجه گاه
يادداشت هاى عبدالقيوم خان مامور
دارالتحرير شاهى
۱٦


به اهتمام بهاول ملك  عبدالرحيم زى

 

 

 

درحاشیۀ کودتای نام نهاد میوندوال

۱- احسان لمــــــر

 

٢- رووف لیوال حسین خیل

 

 

خودکشی یا قتل
اسرار مرگ محمد هاشم میوندوال


پاسخ آقای صمد ازهر

بخش اول

 

 

 

 


٢٠۱٢ سالى كه دنيا به
پايان مى رسد


بشیر سخاورز
 

 

 

هندو ئېزم (هندومت)
٢٤ برخهدکتور لطيف ياد

 

 

خاطرهء از نجراب


کریم صافی

 

 

خودسری ها و بی قانونی ها


طاهر اسلمیار

 

 

نایب امین خان لوگری


شاه محمود محمود

 

 

 


 

[هــنــدو گــذرـ مطالب اختصاصی] - [ Deutsch  ] - [قلعهء هندوان ـ آرشیف] - [باغ هنــدوـ دریچهء تماس] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

          Update  vom    16. 12.  2010         Nächste     Update    am      01.  01.  2011       

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
1024 / 768

 ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ 2005
راجستر شده است.

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Counter 

  با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشوَِر داس

بالا