کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 
   
خاطرۀ از نجراب

عبدالکریم صافی
 
 

در سایت دلچسپ و مردمی کابل نات مضمون خواندنی و جالبی را تحت عنوان سیمای نجراب در آینۀ تاریخ، بقلم دانشمند عالیقدرجناب سخاورز صاحب خواندم. از مطالعه آن لذت برده تصمیم گرفتم که من هم یک خاطرۀ از شجاعت و وطن دوستی مردم آن سرزمین مرد آفرین را خدمت هموطنان گرانقدر بعرض برسانم.

سردار محمد داود خان صدراعظم افغانستان بود و موضوع خط سرحدی دیورند و موضوع پشتونستان تمام قدرت، توان، و انرجی حکومت را بخود جلب نموده بود. مناسبات افغانستان و پاکستان خراب و سرحد بین دو ممکت همسایه مسدود گردیده بود. اوضاع روزبروزوخیمتر می شد وهرلحظه امکان برخورد مسلحانه وجود داشت. در هردو طرف سرحد برای یک جنگ پلان شده آماده گی می گرفتند. سردار محمد داود خان امر سفربری را صادر کرد و عساکر احتیاط از سراسر مملکت جلب شدند.

مردم شجاع افغانستان در سراسر مملکت با شور و شعف وطن دوستانه آماده صفر شدند که حکومت حتی از انتقال آنها به مرکزعاجز بود. خوشبختانه که در آن زمان مردم وطن به مرض تعصبات قومی و مذهبی مبتلا نشده بودند و تحت تأثیر تبلیغات دشمنانه ایران و پاکستان قرار نداشتند. همه به صفت یک افغان بخاطر دفاع ازوطن آماده جان بازی و فداکاری بودند.

هزارن نجرابی شجاع با شنیدن این خبربیرق های ملی افغانستان را برآفراشته و در مرکز ولسوالی جمع شدند. حکومت که اصلأ تصوراین همه احساسات مردم را نداشت، برای انتقال هزاران نجرابی وطن دوست فقط دو عراده موتر لاری به ولسوالی نجراب فرستاده بود. مردم با دیدن لاری ها بطرف آنها هجوم برده و به یک چشم زدن لاری ها پرشد و تعداد کثیری باقی ماند.

یکی از بزرگان منطقه که اسمش را فراموش کرده ام، بالای برنده یک دوکان بالا شده و توجه مردم رابا آواز بلند بخود جلب کرد. آن بزرگ مرد وطن مردم نجراب را مخاطب قرار داده چنثن گفت: "برادران من! آیا جای شرم و خجالت نیست که عساکر پاکیستانی داخل خاک ما شود و ما در این جاه منتظر موتر باشیم؟ آیا سلطان محمود غزنوی با موتر سفر میکرد؟ آیا احمد شاه بابای کبیر با موتر از وطن دفاع می نمود؟ آیا ابومسلم خراسانی موتر داشت؟ آیا غازی محمد ایوب خان و وزیر محمد اکبر خان به سواری موتر بجهاد انگریز ها میرفتند؟ اگر ما این جاه بنشینیم و منتظر موتر باشیم این بی غیرتی و بی ننگی است. سپس آن نجرابی با غیرت گفت که من توسط پای بخاطر دفاع از وطن حرکت می کنم. شمااگر همت دارید با من حرکت می کنید. بعدأ الله اکبر گفته وبه راه افتید. هزاران نفر الله اکبر گویان بجانب کابل حرکت نمودند.

این جمعیت دلیر مدافعین وطن در منطقه شوخی دریای خروشان پنجشیر را عبور نموده از طریق دامنه های کوه صافی و دشت حاجی بطرف کابل در حرکت بودند. ولسوال منطقه جریان موضوع را از طریق تیلفون به اطلاع مقامات دولت رسانید.

در این وقت توسط یک تعداد روسای ممالک اسلامی میانجی گری صورت گرفته و خطر جنگ رفع شده بود.

هزاران نفر از اطراف کابل خود را به شهر رسانیده بودند و آماده حرکت به سوی سرحد بودند. حکومت و شهر کابل گنجایش پذیرای از مردم را نداشت.

نماینده وزارت دفاع توسط هلیکوپتر در دشت حاجی مقابل مردم نجراب فرود آمده و میانجی گری ممالک اسلامی و رفع خطر جنگ را به اطلاع مردم رسانید و از مردم تشکرنموده خواهش کرد پس به خانه های خویش بر گردند. مردم با شهامت نجراب با سرفرازی به خانه های خویش برگشتند.

قابل تذکر است مردم نجراب در جهاد بزرگ وبر حق وطن علیه روس ها و چاکران خود فروخته شان قهرمانی نموده و حماسه ها آفریده اند. اگر حیات باقی بود و شرایط زنده گی اجازه داد در آن مورد هم مطالبی بعرض خواهم رسانید.

با عرض حرمت

 عبدالگریم صافی

 

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ۱۳٤       سال شـــشم            قوس/جــــدی ۱۳۸٩  خورشیدی         دسمبر ٢٠۱٠