کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 
   

پیام کانون فرهنگی افغانهای شهر استراسبورگ فرانسه

 
 

 زاد روز نویسنده ی گرامی کشور داکتر اسدالله شعور خجسته باد

 

   هرچند نام داکتراسدالله شعور به عنوان نویسنده، محقق و مغز متفکر جامعه ی افغانستان برای فعالین و همکاران کانون فرهنگی افغان های شهر استراسبورگ در فرانسه نامی بود آشنا و قابل قدر؛اما در یکی از همایش های ادبی کانون این نام به یاری نویسندۀ ارجمند آقای مهرین همچو ستاره درخشان نمایان شد و دریچه ی از لطف و معرفت به روی شرکت کنندگان و دوستان کانون گشود.

 باری، درآستانه ی بهارسال1389 خورشیدی، کانون همایشی جهت گرامی داشت شخصیت ادبی کشورشادروان ملک الشعراقاری عبدالله برگزار کرد. درین همایش نویسندگان، شاعران، هنرمندان و فرهنگیان کشور چه با حضور خود و چه با ارسال پیام ها و مقالات این همایش را به یک خاطره ای فراموش نشدنی در زندگی ادبی کشور تبدیل کردند. درین میان نوشته ی پر بهای استاد اسد الله شعور در کنارکارهای تحقیقی عزیزان دیگر به عنوان یک کار ادبی ماندگار جلوه گر شد.

   داکتر اسدالله شعور کار پژوهشی خویش را  بنام « نقد سنتی در ادبیات دری و نقش ملک الشعرا قاری عبدالله در استمرار آن در افغانستان» درین همایش تاریخی تقدیم ما کردند، که آرزومندیم به کمک پژوهشگران پر کاراز جمله آقای مهرین در دسترس همگان قرار گیرد.

   کانون فرهنگی افغان های شهر استراسبورگ، درآستانه ی شصتمین زاد روز این نویسنده کشور، شایسته ترین تمنیات وتبریکات خود را تقدیم نموده و توانائی  بیشتروی را در پژوهش و کار ادبی  برا ی شان آرزو منماید .

 

    درضمن از اهالی کابل ناتهـ و آقای ایشورداس، از ابتکار و مرحمت شان در قدر دانی از داکتر اسد الله شعور ابراز سپاس می کنیم.

 

    با عرض حرمت

 کانون فرهنگی افغان های شهر استراسبورگ در فرانسه

 

12/12/2010

 

 

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ۱۳٤       سال شـــشم            قوس/جــــدی ۱۳۸٩  خورشیدی         دسمبر ٢٠۱٠