کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 
   

درخشش اوستا شعور

 
 

 

من به نمایندگی از خویش و همسرم هژبر شینواری شصتمین سالروز تولد داکتر اسدالله شعور را به ایشان، اعضای خانواده ایشان و خانواده فرهنگی جامعه افغان ها مبارکباد می گویم.

برای من منحیث کسی که برای اطفال و نوجوانان کار می کند، در کنار بعد فرهنگی، بعد شخصی ایشان منحیث پدر خانواده مهم و قابل احترام می باشد.   به این منظور خبری کوتاه را از شماره بیست و یکم مجلهء "آشیان"، مجلهء فرهنگی، اجتماعی وخانوادگی جامعهء افغان ها در امریکای شمالی به مدیریت محترم حمید ضرابی بر می گیرم که نشاندهندهء تاثیر فرهنگی ایشان در محیط خانواده می باشد.  مقالهء "تصویر سیمای کابل، بلخ و قندهار در شعر جاپانی تانکا" که در شماره ۱۳۳ ماه قوس ۱۳۸۹ دوهفته نامهء "کابل نات" به چاپ رسید، خود مثال روشن نقش داکتر شعور در معرفی شعر هایکو و تانکا نه تنها به خانواده ایشان، بلکه به خانواده ادبیات افغانستان می باشد.

با درود،

پروین پژواک

 

 

 

 

 

درخشش اوستا شعور

در مسابقات ادبی انجمن نویسندگان انجمن کانادا

 

سروده یی از اوستا شعور، شاگرد صنف ششم، دختر ده ساله محترم اسدالله شعور در سال ۲۰۰۵ میلادی برای مرحله فاینل مسابقات شعری مکاتب سرتاسر کانادا انتخاب گردید.  در این مسابقات که هر سال توسط انجمن نویسندگان جوان کانادا برگزار می گردد، سروده های شاگردان مکاتب، توسط مدارس شان کاندید جایزه گردیده، بعد از ارزیابی انستیوت شاعران، توسط انجمن نویسندگان جوان، بهترین آنها برای مرحله فاینل مسابقه که در بهار هر سال دایر می گردد، انتخاب می شود. اوستا شعور که در اکتوبر ۱۹۹۲ در تورنتو به دنیا آمده است، استعداد درخشان در نقاشی، نواختن کیبورد و سرایش شعر به زبان انگلیسی دارد.  او به زبان دری نیز خوانده و نوشته می تواند و تلاوت قران کریم را بدون مشکل انجام می دهد. 

قرار است مجموعه آثار این نوجوانان در کتابی تحت عنوان "راکت ها و ستاره های نقره ای" به چاپ برسد و شعر اوستا شعور که پارچه تانکا می باشد، نیز شامل این مجموعه خواهد بود.   تانکا فرمی از شعر جاپانی است که در ادبیات انگلیسی نیز وارد شده و کاربرد وسیع پیدا کرده است.

 

Pink Cherry Blossoms

Pink Cherry blossoms,

Play cheerfully in the wind,

Crossing each other,

They all fall onto the ground

Like leaves they lie peacefully.

 

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ۱۳٤       سال شـــشم            قوس/جــــدی ۱۳۸٩  خورشیدی         دسمبر ٢٠۱٠