کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 
   
در حاشیۀ کودتای نام نهاد شهید مغفور میوندوال

 عبدالرووف ليوال حسين خيل
 
 
 

جناب محترم ايشورداس گرداننده سايت كابل ناتهـ .

جهت همنوايي با همشيره ي محترم پروين اميني ومؤرخ خبيرجناب نصيرمهرين :

 

    اينجانب عبدالرووف ليوال حسين خيل، در ماه اسد سال1378كتابي به لسان پشتو تحت عنوان (ولي اعدام) به رشته ي تحريردرآوردم، كه به تيراژ 2000جلداقبال چاپ يافت. محتوي كتاب برسراعدام ها وكشته شدن سياسيون ورؤساي جمهور درافغانستان ميچرخد. يعني ازكشته شدن نادرشاه، اعدام عبدالخالق هزاره،اعدام شهيد مغفورهاشم ميوندوال، اعدام تره كي توسط بالشت، اعدام شهيدداكترنجيب الله وغيره اعدامها.

   خلص كتاب تلخي است كه شايد خواننده ها بالايم عاصي وكفري باشند ؛ولي بهر صورت تاريخچه ي هست ازاعدامهاي معاصر در افغانستان.

موضوع به درازا نكشد . زمانيكه مسوده ي كتاب تهيه شد، طبق معمول بايد تقريظی بالاي كتاب نوشته ميشد. من با خود انتخاب كردم كه اگر يك حقوقدان ماهر كه حد اقل درحقوق دوكتورا داشته یا پوهاند باشد و بالاي آن تقريظی بنويسد، بهتر است . به این دلیل براي نوشتن تقريظ محترم داكتر كبير رنجبررا انتخاب نمودم. مسوده كتابرابه دفترش كه درششدرك كابل موقعيت داشت، بدست يكتن از خبرنگارانم فرستادم . اما  من واقعاً نميدانستم كه آقاي رنجبر، برادرصمد ازهراست. بعد از مرور چند روز محترم رنجبربرايم زنگ زد كه يك قسمتي از كتاب ناموثق تحريرشده. خودت يكبار به دفتر بيا تا باهم صحبت نماييم .چون زياد مصروف بودم نزد او  نرفتم وكتاب را بدون تقریظ چاپ نموديم .

  بعداً برايم ثابت شد كه محترم رنجبر ميخواست آن بخش كتابراكه درمورد اعدام مغفورشهيد هاشم ميوندوال تحريرشده بود،ازمحتواي كتاب خارج کند ويا تغيير داده شود.

بهرصورت حقيقت بالاخره هويدا وبرملا ميشود.محترم مهرين درتحرير مسايل تاريخي نهايت سعي نموده تا نوشته هايش مستند باشد.

    من بادعا به همه شهداي وطن، بالاخص به ارواح پاك شهيد ميوندوال وخان محمد مرستيال، درودميفرستم.  

 

عبدالرؤوف ليوال حسين خيل

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ۱۳٤       سال شـــشم            قوس/جــــدی ۱۳۸٩  خورشیدی         دسمبر ٢٠۱٠