ܡ Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یی ǘیی یی

 

 

یی ی ی ی یی ѡ

یی ی ی ی ی

 

ی

 

 

ی ی ی ی  ی ی یی ی ی ی یʡ ʘ یی ј ی ی ۀ ی. ی ی ی ی ی ѐ ی ی ی ǡ Ԙی ی јی ʐ ݘ ی ی ی ی ѐی ی ی ی ی یی  ی ی  ی یی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʘ ی .

ی یی ی ی ی یی ی ی Ϙی Ґی ی Ґ ی  ی ϐی ی یی ی ʡ ی Ԙیی ی ی ی ϐی    ی .

یی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی یی یی ی یی ی   ی .

  . ʐ ﷲ . ю ю ﷲ Ӂ ю . (э ) ǡ ј ј ﷲ ϡ ʐ ٠ ϡ Ϙ : ѐ ȍ ! ی ی   ǘ ی !

ǘ ی ی ی - ݘ . ی ١٣٥٧ јȐ ю .

ی . ی ј ٦    1336 1342 Ӂ Ԙ ώ . . ی ی ی ݘ И ی   ی ی ی ی ϡ   ی یϡ ی ی ی یی ی یϡ ی ی یϡǡ ی ѡ ی ی 捁 .

 یی ی ی ی ی ی ی یی یی یی ی ی ی . ی ی ی ی 捁ی یی ی ی ѐی ϡ ǘ Ӂ ǁ ǘ ϐی ی. 

ی ی یی ی ی ی . ی یی ی ی ǘ ی ʡ .
یی   ی ϡ یی یی ȡ ی ی ی ی ϡ
ʡ ی یۀ ǘ ی ݘی ی یی ی ی یی ی یی  یϐی   ϡ ѡ ییی ی .
ی ی ی ی یی ј ǘ ϐی ی. ی یی ی ی ی.

ی ی ی . ی ی ی. یی ی یی ی ی ʡ ی ی ی یی ی ʡ ی ی یی ی ی.

  ی ی:

 

ی ی

 

                            

                              ϐ

 

                                                                      

                                                               ܐ Ԙ ʿ

 

                                  

                              Ӂ ʿ

 

                                                                  ј      

                                                                  

 

                              ܎       

                             

 

                                                                 ȍ ѐ      

                                                               ʿ

 

                                  

                           

 

                                                                      

                                                            ی

 

                               

                         

 

                                                                

                                                               

 

*  * *

 

ی ѐی ی ی ̐ ی ی:

ی

                          یی   ی

                         یی ی ی ی

 

                                                      ی _

                                                     یی ی

 

                        ی

                        ͘ ی ی

 

                                                        ی  

                                                        ی Ԑ ی

 

                       ی

                      ی ی ی

 

                                                          ی

                                                         ی ی ی  ی

 

                     ی

                         Ԙ ی

 

                                                                ی

                                                                ی ی Ȑ ی

 

ی ی ی :

 

 

ی

 

ی ی یی

Ԙ ی

 

ی ی

ی ی

 

ی ی ی ی

ی ی یܘ

 

ی

ی

 

ی ی

ی ǐ

*  *  *

 

ی ϐ ی ی یی ی ی ϫ ی(  ی) 275 ژ ی یی ی ̐   2000یی ǁ ی ی ی ی ی ی ѐیی ی ی  ǘ ǘ ی ǘ ی ی ی ی ی ی ѐ . ی یی ی یی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ǐ ی  یϡ ی ی ی ی :

" ی "

  ی ј :یǡ یǡ ҁǘیǡ ییǡ یǡیǡ یǡ یǡ ی ی ʡ ی ی ی ی ی . یی ی ی ј : ی ی ی یی ی . ی ј ی ی ی.

ی ی ی ی ی ѐ ی ی . ǐ ʡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ۍ : ی ی ی یی. ی ی ی ی.

: ی ی ǘی ی ی ی ی. ی . ی . یۀ ی. یی . ی . ی. ی ی ی ی ی .Ӑ ی ی ی ی   یی ی ی ی.

 

[ ی Ș ی ی ی ]

 

ی . ی ی ی ی ی ی. ی ی Ӑ یی. ی ی ی ی ϡ ی . : یی ی ی Ӂی. ی Ӑی ی ی. ی ی : ی! ی ییی .: ϡ ی . : ی ی ی. ی ی. ی ی ی . ǐ ѐی. ی ی. یی ی ی ی ی . Ȑ ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی. ی ی . ی ی ی یی ی ی ǁǘ ی ی 㫐 .

ϡ _ _ ǡ ی ی ی ی ی ی . ی ی . " ی ی . : ی ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی Ȑ. : یی ی Ӑ ލ Ș   ی ی ی . ی ی ی ȍ ǘ یϡ یی ی.

 

[یی ی ١٩٠٠]

ژ ǡ ی ی ی 䐡 .

 

ی یϡ ی ی ی ی ی ی . ی ی ѐی ی. یϡ ǐ ی یی ی ی.

: یϡ ی ی ی ̐ ی ی ی ѐ ی . ی ی ی ʁ Ԙ ی .

: یѐ یی ی ی ی ی ʡ ʘ ی ی. ݘ ȍ Ș ی ی ی یی یی. ѐی. ی ǘی  ی ی ی. ی .

ʐی ی Ԙ ی ʘی . یی ی ی ی ی یی ј捘 ی . ی . ی ی : ی ی Ȑ ȍی ی Ȑ! ییϡ ی یی Ȑی ی ی ی یی ی ی : ȍ ی ی ʿ _ ی ȍ ی ǘ ی!

: ی : ϐ ȍۀ ʿ   ی ی ȍی Ӑ . ی !

ѐ: ی ی یϡ ϡ ǐȍی Ԙ ی یی یی ی ی !

ی : ȍ ی ی ی ǐ ȍ Ԙ ی. یی ȍ یۀ یʿ ȍ ی یی ی : ی ! ی یی یی. ی !

ی  : ǐ ی یی ȍ ی یی ی ی  Ӑ ی یی ی ی. : ϐ یی ǐ ی ی. ی ی : یی یی Ȑی ی ی. ی ی ی . Ԙ   ی ی ǐ ی. ی. ی ی ی ی ی Ԙ ی.

ی : ی Ԙ ی ی ی ی یی ی Ӑ . ȍی ی ی.

ی ی یјی ی ی . ی ی یی یی Ȑی ی ی ی ی ی ی Ș. ی ی . : ǐ ی ʡ . ی ی ی Ȑی ی . ی یј ی ϡ ی ی ی ϡ ی: ی ȍی ی ی ی ی ی ǘ : ی ی ی ی ی Ǎۀ ی ی ی .

ی : ی ی ی э یی ی! ǐ ی ی ǐ ی ی ی 捐ی ی.

ی : ی ی ی ی یی ی. : 捐ی ی. ی ی ی ی . ی ی ϡ ی ی ی یی Ԑʡ ی .  ی Ԙ ی ی ی: 䐡 䐡 Ȑی ی ی ی ی . ی : یی! Șԡ ی ی јی ی ی ی یی!

: ј ی ϡ ј ی ی ی ی Ͽ ʡ ی ی ی . : ی یی ی ی. ی یј Ӑ ی ی ی. ی   یϡ ی ی ی ی ی یی ی. . : . ی ی . ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی یʿ

ی یی Ȑ ǐ ی ی ی ی ی ی ی Ҙ ی э ی. ی ی ی ی ی. ی ی " Ȑ ی. ی ی ی ی . یی ϡ ی . یϡ یی ی ی ǘ . یی:   ǐ ی ی. : ی یی ی ی! یی ǐ   Ԙ ی ی ی ی!

ی : ǐ ȍی ϐ یی. . ی . ی ی . ی: ی ی ی ی ی . Șی ی ی ی : ی ی یی ʘ.

: ی ی ی ی ǘ ʡ ی ی ی یʡ ی : یјی . ی ی ȍ ی . ی ی ی یϡ ی ی ی یی

ی   ϡ ی ی. ی : ی ی ی . : Ӑ ی یԘ. یی ی ǘ ی .

ی ی ی ی. ی . ی ی ی ی ȍ ی ی јی ی .

ی ϡ Șی ی : ی . Ә ی ی . : ǐ ی ی یϡ ی ی. ی ѐ ی .

 : . یی. یی ی ی ی یϡ ǐیی Ȑی ی. ی ی. یی ی ی. .

ی : ȍ ی یی ی ی ی. ی ǐ ی ییϡ ی ی ǐ ی ی ی Ԙ ی یی ی ǐ ی ی ی. ی : ی ی ȍ ی ی . : ی ی . : Ȑ ی Ǎ یی ی : ی . . ǘ ی یϡ ی ی یی ی یϡ   ی ی ییϡ ی .

:ی с . ی ی ی : ی ϡ ی ȍ ی : ی ʡ ی .( 250_258 ی)

ی ͘ی     ی یی ی ǘ ی ی ی ی ی  ی Ԙ ی ی ی   ی ی یی ی  ی ی ی   ی ی ی ی .

یی ی ی ی ی ی یی ی یʡ ǘ ی  ی یјی ی Ӂ ی ی 287 245 ی ی ی یی ϡ ی ی.

ی ی ݘ ی ی !

ی
 

 9 _2_2006  ѐ

 *******

            ٢٣         ی 2006