دوهفته نامه ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هنـدو  و سيکهـ

 هـندوگذر ـ مطالب اختصاصی   قلعهء هـندوان (آرشیف)   همدلان کابل ناتهـ   باغ هــنـدو (دریچهء تماس)   Deutschتظاهرات سیک‌ها و هندوها در کابل
 
 

 

 

 

 

     


 


نصیر مهرین

زندان دهمزنگ
بخش هفتم

 


 


کاوه شفق آهنگ

نقدي بر شعر "مولانا درسويس" از زينت نور

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


۸ صبح

پاسخ به تلاش های صلح
 

 


 


عارفه بهار

انـــــــدوه

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


بامداد

فرصت برای بیرون کردن آثار باستانی مس عینک، اندک است
 

 


 


شعر از رابرت دینوس

برگردان از هدیه یزدان ولی

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


نصیرمهرین

دهانت را می بویند

 

 


 


وهاب موجهیر

دوبیتی‌ها

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


جایزه نوبل در بخش تعلیم برای مادهو چوهان

برگردان ایشور داس
 

 


 


انور وفا سمندر

د غږ او رڼا سپرغۍ
(مړینې ته څېرمه حالت کې د ماشومانو تجربې) 
۱۹ برخه

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


در دو ایالت دیگر، ایالات محتده امریکا عروسی همجسنگراها قانونی شد

برگردان ایشور داس
 

 


 


دکتر حلیم تنویر

دختر گورستان
داستان کوتاه

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


دکتر و. خاکستر

در مزار خسرو
 

 


 


سید همایون شاه عالمی

در رابطه با تظاهرات هندوان و سیکهـ های کابل

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


۸ صبح

دیپلوماسی مبهم افغانستان در ارتباط هند و پاکستان
 

 


 


خالد صدیق چرخی

سه سروده

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


دکتر لطیف یاد

هندویزم ۶۹ برخه
 

 


 


معرفی کتاب

افغانستان و علامه اقبال

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


 نصیر مهرین
اندُه خرند،
             وجان فروشند

 

  


ظاهر دیوانچگی

آرمان ما خیلی فراتر از یک رویاست
جهانی دیگر! راهی جز این نداریم
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


 


 

     

 

 

سال هشتم

شماره‌ی ۱۸۰

عقرب/قوس 
۱۳۹۱
هجری خورشيدی

۱۶ نومبر۲۰۱۲ عيسوی

در اول و شانزدهم
هر ماه‌ی عیسوی بروز میگردد.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

کانال

 

 

 

کابل ناتهـ

 

 

 

 

  


از گنجستان تصنیف
آهنگهای هندی واردو
 به فارسی

از دنیای کارتون

 

 

 


 

[هــنــدو گــذرـ مطالب اختصاصی] - [ Deutsch  ] - [قلعهء هندوان ـ آرشیف] - [باغ هنــدوـ دریچهء تماس] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

          Update  vom  16. 11. 2012         Nächste     Update    am  01.  12.  2012       

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
۷۶۸/۱۰۲۴
ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ ۲۰۰۵
راجستر شده است۰

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Counter 

  با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشوَِر داس

بالا