دوهفته نامه ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هنـدو  و سکهـ

 هـندوگذر ـ مطالب اختصاصی   قلعهء هـندوان (آرشیف)   همدلان کابل ناتهـ   باغ هــنـدو (دریچهء تماس)   Deutsch

ادبی  ـ هــنری
 
تاریخی  ـ  اجتماعی
 
کابل نات
 

 

 

 

 


چشم هایت را حفظ کن که عقاب با
چشمهایش شکار می کند


شریف سعیدی


معرفی کتاب


حامد علی پور

روزهای ترس آور
: گذارش دست اول
 از اسارت نزد طالبان نوین


دانیل ماستروجیاکومو

 

 

 

نگاه مخفی
جلددوم روزنوشت های سیاسی

(٢)

رزاق مامون

 

 

 

 

فرهنگ افغانستان
جای خالی فرهنگ فارسی دری

مصاحبهء بی بی سی
با دکتر اسدالله شعور

 

 

 

مصاحبه ذبیح الله امانیارژورنالیست
 آزادافغان
بـا

دانشمنـد گرامی، شخصیت چند بعـــدی
 فـرهنگی فرهیخته
داکــتر اکــــرم عـثمــــان
 

 

 

 

بشنویید:


صحبت خالد نویسا
با دکتر اسدالله شعور
در مورد ادبیات شفاهی
منبع: رادیوآزادی

 

 

 

 

 دکتوراســدالله شعور
 
کارشناس جلوه های گوناگون فرهنگ
مردم

 
شبگیر پولادیان
 

 

 

 

ستاره باش!


دکتر اسدالله شعور

 

 

 

 

بر !

پوهنمل رحمت ځواکمن

 

 

 

 

مرگ آیینه


رفعت حسینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دست تروریسم
در
 گریبان منطقه

نصیر مهرین

 

 

 

جنگ اول افغان و انگلیس
بخش نخست
اسکندر صاحب
بخش دوم


بشیر سخاورز

 

 

 


محمد آصف آهنگ
نامۀ معلوماتی در بارۀ حزب وطن
قسمت دوم 
چگونه با زندانیان رابطه بر قرار نمودم

 

 

 

شكنجه گاه
يادداشت هاى عبدالقيوم خان مامور
دارالتحرير شاهى
بخش فرجامین


به اهتمام بهاول ملك  عبدالرحيم زى

 

 

 

هندوئېزم (هندومت)  


دکتور لطيف ياد
٢۶ برخه
 

 

طرزی و سراج الاخبار
پیوست با گذشته


تالیف بشیرسخاورز

 

 

تانکر های مواد سوخت

و روابط ایران ـ افغانستان

صحبت عزیز فرد
با
نصیر مهرین

 

 

طفل ستیزی
سردارمحمد هاشم خان عم پادشاه


محمد یوسف صفا

 

 


آقای قادری و قانون

عارف شمیم

برگردان ایشور داس

 

 

ارمغان  زندان


احسان لمر

 

 

غارت ميراثهای فرهنگی و تاريخی
 افغانستان

دستگیر صادقی

 

 

صمد ازهر، ناخواسته اعتراف میکند!


عتیق الله نایب خیل

 

 

جواب صمد ازهر

دکتر عصمت الله امینی

 

 

درباره شکنجه و قتل
محمد هاشم میوندوال


محمد حیدر اختر

 

 

کارنامه ئی دروغ و ابتذال


ضیا "مجید"

 

 

خودکشی یا قتل
٤

صمد ازهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال ششم

شماره ی 
۱۳۶
جــــدی/دلــو 
۱۳۸٩
هجری خورشيدی
جنوری
٢٠۱۱ عيسوی


در اول و شـــانزدهم
هر ماه عیسوی بروز میگردد.

 

 

 

 


 

 

 

 

(()) (()) (())
 

 

ابراز همدردی با دوست وهمکار عزیز ما رزاق مأمون

 

طراحان و عاملان نابودی نامه نگارو نویسندۀ محترم وصمیمی جناب رزاق مامون، کور خوانده اند.

تیزاب پاشان خواستند که مامون عزیز را نابود کنند. کوشیدند که چشم هایش را نابینا نمایند. دست های او را از نوشتن باز دارند. اما کور خوانده اند.

رزاق مامون ازین ورطه نیز جان به سلامت برد .اما جانیان نشان دادند که تا چه اندازه جاهل هستند. و مامون عزیز ما نشان داد که تا چه اندازه کارنوشتن و مزدور نشدن در وطن ما مشکل، پر مخاطره، و افتخار آمیز است.

   رزاق مامون با هر دشواری ومشکلاتی که سر راه اش سر بلند نموده است، با هرغم واندوهی که مواجه بوده است، همکاری پاکبازانه و پاکدلانۀ خویش را با کابل ناتهـ دریغ نکرده است.

   اهالی کابل ناتهـ برای این دوست عزیز خویش شفای عاجل آرزو میکند.

 

 

 

 

 

 

 

آگاهی تارنمای کابل ناتهـ
دربارۀ موضوع کودتای نام نهاد
محمـــد هاشم میوندوال 

 

قراربود که ازین شمارۀ کابل  ناتهـ ، به انتشار نواریا کست صدا ها و مصاحبه هایی اقــدام نماییم که از تعدادی محبوسین آن وقت در دست است. متأسفانه در لحظات آخر دچار مشکل تخنیکی شدیم. اما به شمــا وعده میــدهیم که در شماره های آینده آواز ایشان را نیزمی شنوید.

اهالی کابل ناتهـ

 

 

 

 

 

کابل ناتهـ پیشکش میکند:
 

 

 

کلیپ هایی از
ماستر رتن چند کندهاری

 
 و مراسم مذهبی

 

 

مکیش پران

 

 

 

کابل ناتهـ

 

 

 

 

 

 

 

  


از گنجستان تصنیف
آهنگهای هندی واردو
 به فارسی

از دنیای کارتون

 

 

ترتیب و تنظیم و ناشر

نورالدین نظامی

 

 

 

[هــنــدو گــذرـ مطالب اختصاصی] - [ Deutsch  ] - [قلعهء هندوان ـ آرشیف] - [باغ هنــدوـ دریچهء تماس] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

          Update  vom    16. 01.  2011         Nächste     Update    am     01.  02.  2011       

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
1024 / 768

 ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ 2005
راجستر شده است.

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Counter 

  با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشوَِر داس

بالا