دوهفته نامه ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هنـدو  و سکهـ

 هـندوگذر ـ مطالب اختصاصی   قلعهء هـندوان (آرشیف)   همدلان کابل ناتهـ   باغ هــنـدو (دریچهء تماس)   Deutsch

ادبی  ـ هــنری
 
تاریخی  ـ  اجتماعی
 
کابل نات
 

 

 

 

 

 

آیا عدالت در راه است؟


نصیر مهرین

 

 


 

 

 

پنج کتاب، پنج سایت


حامد علی پور
 

 

 

نزد بیدل ما، عدم و هستی، یکیست. بیدل می گوید که ما،
در عدم آدم بودیم و وقتی به هستی اعتباری آمدیم،
جوانب هنری، صُوّر خیال،
ابهام و زبان گفتار در شعر بیدل


سمیع رفیع

 

 

 


خالد نویسا در گفتوگو با
محمد شاه فرهود، شاعری که در غربت برای غنامندی ادبیات کشورش کار می کند
منبع: رادیو آزادی

 

 

 

گذری بر شعر امروز افغانستان


از واژه های اشک تا قطره های شعر

پرتو نادری

 

 

 

کاریز
داستان کوتاه


خالد نویسا
 

 

 

هغه رښتيا هوا پلورلې وه؟!
طنز


پوهنمل  ځواکمن

 

 

 

وقتی نبود عاشقی


انجیلا پگاهی

 

 

 

چند دو بیتی


صنم عنبرین

 

 

 

سردی


فرشته ضیایی

 

 

 

تعهــد


هادی میران

 

 

 

چند اشاره به یک مصاحبهء
داکتر اسدالله حبیب


نعمت حسینی

 

 

 


گزارش
بازخوانی حافظه جمعی و معرفی کتاب
 پر سیمرغ

 

 

 


به گونه پ دی اف
با تشکر فراوان از
 جناب احمد ضیاء رهگذر

 

 

 

مصاحبهء ذبیح الله امانیار
با


هنرمند شایسته ظاهر هویدا

 

 

 


کارپردرآمد نوی مجله پلی بوای


برگردان ایشور داس

 

 

آگاهی
محفل مولانا در لندن

ما برای وصل کردن آمده ایم

 

 

 

 

 

جنگ اول افغان و انگليس
بخش نخست


بشیر سخاورز

 

پيشگفتار: الكساندر برنس كه هنگام پادشاهى شاه شجاع در دوره دوم، سفير بريتانيا در كابل بود، يكى از طراحان هجوم بريتانيا به افغانستان كه در سال ١٨٣٩ ميلادى اتفاق افتاد، به شمار مى رود. ...

 

 

 

  مفهوم " فقط "
درحاکمیت امیرعبدالرحمان خان
(متن فشرده)
قسمت دوم


نصیر مهرین

 

"  برپدر همۀ شما مرزا هایی که درین کاغذ مُهر و دست خط کرده اید، لعنت و برشما هزار لعنت برهرکدام شماباد. ببرکت ارواح پاکان درگاه خداوند، دل شما ها هرگز کار نمیخاهد (نمی خواهد)  همۀ شما مردار وپدر آزار ومادرازار استید، تمام مرداری دفتر ها ازشمایان است.فقط . امیرعبدالرحمن بقلم خد(خود) نوشتم فقط ."....

 

 

 

نامهء معلوماتی
در بارهء حزب وطن


محمد آصف آهنگ

 

 

 

پيوست به كودتاى نامنهاد عبدالملك خان
شكنجه گاه
يادداشت هاى عبدالقيوم خان مامور
دارالتحرير شاهى
۱۷

به اهتمام بهاول ملك  عبدالرحيم زى

 

 

 

هندو ئېزم (هندومت)
٢۵
برخهدکتور لطيف ياد

 

 

 

طرزی و سراج الاخبار
پیوست با گذشته

بشیر سخاورز

 

 

 

خواب مرد عامی
و
تعبیر مرد روحانی


طاهر اسلمیار

 

 

 

بازهم درد دلی با صاحبدلان


 نوشته ی : اسماعیل فروغی

 

 

 


کودتا نبود، خودکشی هم نبود
تهمت، شکنجه و قتل بود

 

 

 

خودکشی یا قتل
اسرار مرگ محمد هاشم میوندوال
بخش دوم

 صمد ازهر

بخش سوم

 

 

 

طالبها ٢۳ نفر سران قبایل را


اسیر گرفته اند

برگردان ایشور داس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال ششم

شماره ی 
۱۳۵
جــــدی 
۱۳۸٩
هجری خورشيدی
جنوری
٢٠۱۱ عيسوی


در اول و شـــانزدهم
هر ماه عیسوی بروز میگردد.

 

 

 

 


 

 

 

 

(()) (()) (())
 

 

کابل ناتهـ پیشکش میکند:
 

 

 

کلیپ هایی از
ماستر رتن چند کندهاری

 
 و مراسم مذهبی

 

 

مکیش پران

 

 

کابل ناتهـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


از گنجستان تصنیف
آهنگهای هندی واردو
 به فارسی

از دنیای کارتون

 

 

ترتیب و تنظیم و ناشر

نورالدین نظامی

 

 

 

[هــنــدو گــذرـ مطالب اختصاصی] - [ Deutsch  ] - [قلعهء هندوان ـ آرشیف] - [باغ هنــدوـ دریچهء تماس] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

          Update  vom    01. 01.  2011         Nächste     Update    am      16.  01.  2011       

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
1024 / 768

 ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ 2005
راجستر شده است.

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Counter 

  با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشوَِر داس

بالا