این برنامه را ببینید
فراخبر
خانم جنرال ذکی و آقای رویل سنگهـ
با دیدگاه ها و پندارها

 

 


پایانِ یک دوران و آغازِ
 دورانی نو

 

"عدم امنیت نشانه‌ای" و تحمیق سازی رسانه‌‌ای

 

مصونیت قضایی چیست؟

 

محی الدین انیس
فرزانه مرد نستوه و جاویدان
بخش
سوم

 

تاریخچه اقوام در افغانستان

پیوست با گذشته

عرب تورک

 

خوبونه، تېرژوندونونه،
د روح سفر
وازي او وایراګي نظام
استاذانو ته ډالې کېږي
ژباړه: اوس
۹ برخه

 


چیزی به نام انتخابات

 

 

 

 


چالش های انتخابات  آینده

 

 

کودکان در دفاع از حقوق هندوها و سیکهـ ها

 

 

 

 

 


 

 

نقد از
دکتر صبور الله سیاه سنگ

 

دوباره رفته‌یی

 

برهنگی

 

جنرال کلاشینکوف به سن ۹۴ سالگی از دنیا رفت
نیویارک تایمز، ۲۳ دسامبر ۲۰۱۳
نوشته: سی جی چیورز

 


زیر باران باید مرد
 

 

ماه ی پنهان

 

پر قبر می

 

سه سروده ی تازه

 

خورشید نایاب

 

حیدر لهیب
دلیری از تبار فرهنگ وشرف

 

 

ما له خپل اوښکو ژړل

 

 

دوسروده ی تازه

 

جایگاهِ عاصی در شعر معاصر

 

گر به دنبال منی
 

 

دو غزل تازه
 

 

اهمیت عنوان در یک نوشته اصول و اساسات عنوان نویسی
 

 

مرگ یک کارمند
داستان کوتاه از انتون چخوف
 

 

برنامه سازان تحلیلگر و تحلیلگران بی برنامه
مروری بر فعالیت رسانه های برون مرزی افغانی و تأثیرات آن بر جامعه افغانستان

 

هزارو یک شب
THE THOUSAND AND ONE NIGHT
کتابی است درحکایت و شکایت با هزارافسانه

 

 

به ابتکار سازمان رهایی بخش خلقهای افغانستان

 

دفتر شعر
دکترلطیف ناظمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

غبار خاطر
برگردان افسررهبین

   

 

بالا

 

 

  • این صفحه در چوکات ۷۶۸/۱۰۲۴ ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ ۲۰۰۵ راجستر شده است۰ استفاده از مطالب «کابل ناتهـ» با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد. ترتیب و تنظیم از: ایشور داس

    .

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 
شماره ی ۲۰۸، سال نهــم
جدی/دلو
۱۳۹۲ هجری خورشیدی
شانزدهم جنوری ۲۰۱۴
اول و شانزدهم هر ماه ی عیسوی
تازه میگردد

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MaryamMahbob DrAsadallahShohur
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[هــنــدو گــذرـ مطالب اختصاصی] - [ Deutsch ] - [قلعهء هندوان ـ آرشیف] - [باغ هنــدوـ دریچهء تماس] - [ همدلان کابل ناتهـ]

00/00

E.mail:

Fax: 000.000.0000

Phone: 000.000.0000/
              000.000.0000