دوهفته نامه ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هنـدو  و سيکهـ

 هـندوگذر ـ مطالب اختصاصی   قلعهء هـندوان (آرشیف)   همدلان کابل ناتهـ   باغ هــنـدو (دریچهء تماس)   Deutsch

 

 

 

 

 

 Bundesregierung will den Helfern helfen

حکومت المان میخواهد یاری رسان ها را کمک کند
برگردان: ایشور داس
 

 

 

 دکتر صبور الله سیاه سنگ

 

 

 

 


 

حمزه واعظی

ازبیک ها ـ هزاره ها؛
سیاست ناپایدار نخبگان قومی وپیوند پایدار توده ها
 

 

 

 

هند به پشتبانی قوی اش از افغانستان
 ادامه می دهد


برگردان صدیق رهپو طرزی
 

 

 

 

 هادی میران
جستجوی گمشده، فقدان رهبری یا توهم؟

 

 

 

 


 

پوهاند دکتر عنایت الله شهرانی

 

تاریخچه اقوام در افغانستان

پیوست با گذشته

ترکان قزلباش

 

 

 

 بیانیه مطبوعاتی نهادهای
 جامعه‌ی مدنی
 

 

 

 


 

داکتر لطیف یاد
هندویزم یا هندومت، ۹۲برخه

 

 

 

 

 

 


 

حسین رهیاب (میلاد بلخی)

سرنوشت ما به دست کیست؟
بخش پایانی

 

 

 

 


نیم‌نگاهی به فعالیت های
 سازمان های خیریه
 افغان ها
 درلندن-بریتانا

 

 

 

 

 


 


سید رضا محمدی

مطالب نشرشده

مطالب تازه


متن فارسي سخنراني
 انگليسي
 رضا محمدي
نخستین شعر بانو


ملکه شاعران

 

 


چهلستون
یادنگاریهای شامگاهی
دکتر صبورالله سیاه سنگ
 

 

 

 

 

الیس مونرو برنده جایزه نوبل در ادبیات


برگردان حامد علی پور
 

 

 

 


زیور نعیمی
احساس

 

 

 

 


زینت نور
بهانه...

 

 

 

 


زیور نعیمی
هیبت خراسان
 

 

 

 


کاوه شفق آهنگ
کلمه خدا بود!؟

 

 

 

 


خوبونه، تېرژوندونونه،
د روح سفر
وازي او وایراګي نظام
 استاذانو ته ډالې کېږي
ژباړه: اوس
۴

 

 

 

 


اندیشه شاهی
دو سروده ی تازه

 

 

 

 رؤیا بها
من درختم

 

 

 

 


فروغ برسام
چند سروده ی تازه
 

 

 

 

 

 

معرفی کتاب


شکنجه گاه کابل


 

 

سال نهــــــم

شماره‌ی ۲۰۳

عقرب 
۱۳۹۲
هجری خورشيدی

اول نوامبر ۲۰۱۳ عيسوی

در اول و شانزدهم
هر ماه‌ی عیسوی بروز میگردد.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

کانال

-2- کانال دوهم

 

 

 

کابل ناتهـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


از گنجستان تصنیف
آهنگهای هندی واردو
 به فارسی

از دنیای کارتون

 

 

 

 


 

[هــنــدو گــذرـ مطالب اختصاصی] - [ Deutsch  ] - [قلعهء هندوان ـ آرشیف] - [باغ هنــدوـ دریچهء تماس] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

          Update  vom  01 11. 2013         Nächste     Update    am     16.  11.  2013       

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
۷۶۸/۱۰۲۴
ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ ۲۰۰۵
راجستر شده است۰

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Counter
 

  با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشوَِر داس

بالا