دوهفته نامه ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هنـدو  و سيکهـ

 هـندوگذر ـ مطالب اختصاصی   قلعهء هـندوان (آرشیف)   همدلان کابل ناتهـ   باغ هــنـدو (دریچهء تماس)   Deutsch

   

 

 

 

 

      


نصیرمهرین

"سوم عقرب" را دیگر باره
بنگریم

  


مریم عظیمی

نفس لحظه‌ها

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


تواب غورځنګ

د مینی کلی

  


وهاب موجهر

به مناسبت روز بزرگ عشق !« غزل تازه»

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غوث جانباز

چگونه ما به بیماری وایروس A(هجوم به افغانستان) مبتلا میگردیدیم*
نویسندگان: ولادیمیر سنیگیریوف،
 

 


منوچهر فرادیس


 
شبی با عتیق رحیمی
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


راپورتجزیۀ کیمیاوی برخی از شیشه های باستانی افغانستان
نویسنده:
Robert H. Brild
مترجم : محقق محمد اکبر امینی
 

  


اسحاق نګیال

زه هم درځم

دعبدالقهار عاصي پر شهادت
يون منصوره ويرنه:

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجتمع جامعه مدنی افغانستان: آزادی بیان با توطیه سکوت مواجه است

 

 
 


اندیشه شاهی

سروده ی انسان!
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


دکتر و. خاکستر

از این شاهزاده ما

  


خاتول مومند

گمنام

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


فراخوان عمومی شبکه

 سراسری مردم هزاره برای اعتصاب غذا در کشورهای مختلف جهان

  


ابن سینا بهترین شد

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انور وفا سمندر

د غږ او رڼا سپرغۍ
(مړینې ته څېرمه حالت کې د ماشومانو تجربې) ۲۵ برخه
 

  


گزارش

شب همدلی و همزبانی

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


دکتر لطیف یاد

هندویزم ۷۵ برخه

  


پروین امینی

متن سخنرانی

احسان لمر

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


نصیر مهرین

به یاد خفته گان هزاره در کویته

  


یعقوب یسنا

حضور لحظه ها در مجموعه شعری «ستاره ها پایین می آیند»

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 


 


 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال هشتم

شماره‌ی ۱۸۶

دلو/حوت 
۱۳۹۱
هجری خورشيدی

۱۶ فبوری ۲۰۱۳ عيسوی

در اول و شانزدهم
هر ماه‌ی عیسوی بروز میگردد.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

کانال

 

 

 

کابل ناتهـ

 

 

فراخوان
برای ایجاد صف مشترک
 در برابر
فرقه گرایی و تروریزم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


از گنجستان تصنیف
آهنگهای هندی واردو
 به فارسی

از دنیای کارتون

 

 

 


 

[هــنــدو گــذرـ مطالب اختصاصی] - [ Deutsch  ] - [قلعهء هندوان ـ آرشیف] - [باغ هنــدوـ دریچهء تماس] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

          Update  vom  16 .02. 2013         Nächste     Update    am  01.  03.  2013       

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
۷۶۸/۱۰۲۴
ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ ۲۰۰۵
راجستر شده است۰

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Counter
 

  با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشوَِر داس

بالا