دوهفته نامه ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هندو  و سکهـ

 هـــنـــدو  گذر   قلعهء هـندوان   همدلان کابل ناتهـ   باغ هــنـدو   Deutsch

 

ادبی  ـ هــنری
 
تاریخی  ـ  اجتماعی
 
کابل نات

 

 


تــــکرار


دکـــــتر فروغ کریمی


 

در خط شفاف صدایت


سید فرویدن ابراهیمی


دو سرده از


 استاد یوسف کهزاد


 

عوض شدی

فرشته ضیایی

 

 

دو سروده از


میرویس موج

 

 

نام شهـــــر


غلام حیدر یگانه


گلچین ها


متصدی واسع بهادری


دکانداران دین


م. نسیم اسیر


 

دانشنامه ی آریانا یکساله شد


گزارش از خراسانی

 

 


خرابات مکتب موسیقی در
افغانستان

یادی از استاد غلام حسین

محمد حیدر اختر

 

 

لالا، نامی برای هندو ها


 

رضا محمدی

 

رادو شاید زیبا ترین دختر افغانستان نبود، اما این دختر هندو آن قدر زیبا و مهربان بود که تمام جوانان سرشناس کابل عاشق او بودند. و آن قدر به خاطر خوبی هایش دوست داشتنی بود که مردم کابل این ترانه  خیلی  شایع را برای او ساخته  بودند:"لالا را قسم دادم رادو را مسوزانی."......

 

 

 

انتخابات وچشم اندازها

 

 

 

انتخابات اخیرریاست جمهوری درافغانستان، آزمایشی هم بود درحوزۀ سنجش فرهنگ سیاسیی ِسیاستمداران ونهادهای مسؤول. بقیه حوزه های آزمایشی رامیتوان بیشمارنامید. مانند آزمایش کارکردهای طالبان. آزمایش مردمان مناطق مختلف افغانستان. آزمایش تأثیرات روانی تبلیغات هراس انگیزطالبان برمردم.

 

 

دیروز، امروز و فردای معارف
بشیـــر سخـــاورز

معرفی مختصرآثارموزیم ملی
 افغانستان در
نیویارک


محقق م. اکبر امینی

 

 

 

بحثی پیرامون سماع

 

محمد یوسف صفا

 

سماع به معنی هایی چون شنیدن آوازخوش ، غنا ، وجد و سرور تفسیر شده و اما به تعبیر اهل صفه و متعافین ، جهت پیدا شدن "حال" و "جذبه " در نزد صوفیان ، برعلاوه  استعداد صوفی   و عارف ، برای به وجــــود آمدن چنین حال و وجد ، وسیله بسیار قوی ....

 

 

 

 

 


 

شمارهء  104

 سنبله
1388
هجری خورشیدی
سپتمبــــر
2009
عیسوی

در اول و شـــانزدهم
هر ماه عیسوی بروز میگردد
.

 

 

 

 


 

 

 

 

(()) (()) (())  


از گنجستان تصنیف
آهنگهای هندی واردو
 به فارسی

از دنیای کارتون

 

 

 


 

[ هــنــدو گــذر ] - [ Deutsch  ] - [ قلعهء هندوان ] - [ باغ هنــدو ] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

          Update  vom     16. 09.  2009          Nächste     Update    am           01.  10. 2009       

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
1024 / 768

 ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ 2005
راجستر شده است.

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Counter 

  با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشوَِر داس

بالا