ܡ Kabulnath

Deutsch
 
 
 
یΘ Ґ
 
ی

 

ی ی Ґ ǘ ی ی ی  ی ی.

ϡ ی  ی .  Ґѡ   . ی ی   ی ی ی یی  ی ی ی ی ی .

͘ی ͘ ی Ґ ی  ی ѐی ی ی  ی  ی  ی !   یی ی ی ی ѫ Ԙ Ә ی یی یی  ی ی ی!

ی ی ی ی ی ی ی ی ی! ی ی ӡ یی ی ی یی.

ی یی ی یی ی ی !

 

  ی ی ی ی ی ! ی !  ی یی!

ی ی ی ϡ ی ی ی ی . .

  Ґی  ی ی ی ی ی یی .

ی Ȑی . ی ی ی ی ی یی ǐی .  یی ی ی ی ی ی .

ј   ی  ی ی ی  ی ی. ی Ґی     ی . ی ی  ǐی.

ی ی ی   ی ی !

 

 ی یی ی ی ی  ی ! ی ی یی . ی یی ی . ی ی یی ی ی ی ی !

 ی ژی  ی ی. ی ی    ݘ  ی   ی ی     . ی  ی ی ی ی ی ی ی   ʺ یی   ی  .یی ی ی ی ی یی ی ی .

ی ... ی     ی یی ی ی ϡ ی ǁ ی ی   . ȍ ی . یی ی ی ی ی یی ی ی ی ی. ی یی  ی ی  . یی . ی ی ی ی . ی ی  ی ی ǘی ی ی .

ݘ یی ی ی ی Ӂی ی ی ! ی ی ی ی Ӂی ی. Ӂی یی ی   Ґ Ӂیی یی Ӂی ی   ی ی ی ѐ یی ی ی!

ی:

 

ی ی ی

یی ی

ی   ی یی ی ی !

*

ی ی . یی ȍ ی Ґ یی ی . ی ی ϡ Ґی ѐی . ی Ԙ ی Ԑ ی ی ی ی  ی ی . ی ی  . ی ی یی ی ی .

ی ی ی ی یѡ ی ی. ی . Ϙی   Ѻ ی Ԑ . ȍ ی ǘ ی ی یی Ԑی ی. ی .  ی ی ی ی ی ی ی : ȍ ی! ی ی ی یΘ یی یی ی ی یΘ . ǐ ی ی ی ی .  ǐ ی یی ی .ݘ ی   یΘی ی  .

 

ی ی ی یΘ ی ی ی ی . ی ی یΘ ی ی .ی ی یΘ ی یی ϡ یی . ی ی . یΘ Ґ ی ی یی ی. یΘ ی ی ی ی !

 

 

ی ی

ی ی

Ԙی Ԑ

ی

ی ѐ

ی ی ی

  ԡ ی

ی

 

1354

Ԑ

 

 

 

ی

ی ییی

ی

ی ییی

 

 

ی

یی

ی

 

 

یی

ی

ی ی

 

 

یی

ییی

یی

 

 

ی یی

ی

ی ی

ی Ӂی

 

 

1354

Ԑ

 

 

٩۱                         ١٣٨۷  یی          э 2009