کابل ناتهـ، Kabulnath


Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

باغ هــندو
دروازهء کابل
 

 
 
 
چیت رام استعداد فوق العاده در ضربنوازی دارد
 

مسحور جمال

 

خواننده عزیز،

 

زمانیکه با استاد مسحور جمـــال در رابطه با برنامهء ویژه جناب چیــــترام صحبت داشتم با صمیمیت همدلی شانرا اظهار کردند. با درنظرداشت تکلیف گوش هایم، ممکن نبود که فرمایشات استاد را دقیقأ از تیلفون روی کاغذ بیاورم.

دوست عزیزم، جناب قامت عطازی، مدیر مسؤول سایت وزین « روزنه » با شکیبایی و صرف وقت اینکار را انجام داد که نهایت ممنون و مشکورش میباشم. دستش درد نکند. ایشور داس

 

جناب مسحور جمال ممکن است در زمینه ی چگونگی و سابقه شناخت تان از محترم چیترام کمی به خواننده گان سایت معلومات لطف کنید؟

 

مسحور جمال:

 

تا جاییکه حافظه یاری میرساند تقریبآ در حدود سالهای 1342 خورشیدی زمانیکه زنده یاد سید قاسم ریشتیا وزیر مطبوعات بود و محترم محمود حبیبی رییس رادیو افغانستان و هنوز ستدیو های رادیو درپل باغ عمومی قرار داشت در همانجا بنابر تقاضای محترم زلاند (حئلاند) که یاد شان بخیر باد و صحت کامل برایشان آرزو می کنم از یکتعداد جوانان نسبتآ شناخته شده در میان مردم در همان وقت منجمله از من و چتترام دعوت شد که به رادیو افعانستان بیایم و نشتتی داشته باشیم که چگونه می توانیم یک گروپ از جوانان آماتور را دور هم جمع کنیم و زمینه را برای فعالیت بیشتر هنری شان را طریق رادیو افغانستان فراهم بسازیم.

 

چون تا این وقت شهرت ما محدود می بود در چوکات گروه های هنری و برنامه های فرهنگی مکاتب هر کدام ما و به همین منظور ما دور هم جمع شدیم و به این ترتیب بنیاد اولین ارکستر اماتوردر چوکات رادیو افغانستان همان وقت به کمک مقامات ذیصلاح تحت رهبری مستقیم شخص جناب حألاند ایجاد شد.

 

در این گروپ از جمله در جمع آوازخوانان حسیب دلنواز، یونس موسقیی یار، ظاهر هویدا، اینجانب جلیل احمد که بعدآ به مسحور جمال شهرت یافتم و عزیز اشنا بود .و نوازنده ها عبارت بودند از محترم چتترام عزیز که در همین گروه ( دهل) می نواختند ، احمد ولی آواز خوان مشهور کنونی ما طبله می نواختند ،رحیم جهانی بنگو می نواخت ،و کبیر هویدا پیانو می نواخت آقا محمد کارگر فلوت می نواخت عبدلغفار نینواز و حبیب علومی اکردیون نواز ، حسین هنر دوست اکردیون نوازو عزیز آشنا همچنان ماندولین می نواخت. که بعدآ در این گروپ تغییرات آمد یک عده ی از آنها تغییر رشته دادند و تعدای هم به گروپ های دیگر موسیقی رفتند در این مدت  که هنوز ارکستر اماتور یکجا و فعال بود چیترام عزیز در نواختن طبله و جازبند به شهرت رسید.
 

نا گفته نماند که همه ما ( گروپ) اماتور بودیم و هیچکس استاد نداشت .بخاطر آنکه شرایط و امکانات محدود بود و چیترام دوست عزیز من که انسان بی نهایت مهربان ، متواضع ،وعالی است از خود استعداد فوق العاده در نواختن حالات ضرب نشان داد.چنانچه در مدت بسیار کم در همان وقت یکتازی میدان شد .و از همین خاطر بود که سالها بعد زمانیکه محترم ابراهیم عباسی از ژورنالیست های نامدار ما مسوولیت ریاست رادیو افغانستان را داشت بعد از تماس با مقامات آنوقت زمینه را برای تحصیل تعدای از نوازنده های همین ارکستر در اتحاد شوروی وقت مساعد ساخت و از جمله چیترام عزیز غرض تحصیل در همین رشته به شوروی سابق رفت و با نتایج بسیار عالی دو باره به وطن بعد از ختم تحصیل برگشت .و کار خود را در چوکات همین ارکستر آماتور ادامه داد.

 

محترم مسحور جمال گرامی، ممکن است از نقش یک نوازنده خوب در به شهرت رسیدن یک اهنگ خوب و یک آواز خوان صحبت کنید؟ ایا جناب چیترام به این جایگاه رسیده بود؟

 


چیت رام با اســــتاد خیال

 

افراد مختلف می توانند نقش مثبت و منفی را در یک پارچه بازی کنند آواز خوان ، مصنف، نوازنده،رهبر ارکستر، خود آوازخوان و همچنان ثبت کننده و پخش کننده آهنگ هر کدام تاثیر بزرگی را در این زمینه دارند .

چون صحبت ما در باره چیترام عزیز است .او همیشه بحیث یک نوازنده بر جسته سهم خود را به نحوه شایسته ای انجام داده است .چتترام عزیز تقریبآ با تمام آوازخوانان مشهور کشور ما همکاری داشته منجمله حسیب دلنواز ، یونس ظاهر هویدا ،و اینجانب مسحور جمال ، احمد ولی ، احمد ظاهر ،رحیم جهانی ، داکتر ناشناش ،و تعداد دیگر که در همان زمان از محبوبیت خاصی در میان مردم بر خوردار بودند.

 

یقینآ وقتی سالهای طولانی را با چیترام گرامی با هم بودید خاطرات هم از ایشان دارید .و دوست دارم یک از این خاطرات تانرا به ما قصه کنید

 

مسحور جمال :

یک روز در رادیو آنوقت قرار بود من یک از آهنگهای کبیر هویدا را بخوانم متوجه شدیم که جازبند در جایش نسیت.جویای احوال شدیم معلوم شد که شادروان استاد سلیم سرمست جازبند را به خاطر اجرای کنسرت به جای برده است .حیران شدیم که چی کنیم و ثبت آهنگ بدون جازبند ممکن نبود که در همین حال چیترام عزیز دو پایه چوکی را به هم نزدیک مکرافون ساخت و با دو چوب مخصوص نواختن جازبند را شروع کرد و ما آهنگ ( یاد تو می کنم ) را ثبت کردیم . که اگر کسی این آهنگ را داشته باشد و بشنود باور نمی کند که آله ی ضرب این آهنگ فقط دو دانه چوکی ساده دفتر باشد و صادقانه که هیچگاه این خاطره را فراموش نمی کنم . و این قصه نشان دهنده استعداد و قدرت نوازنده گی چیترام عزیز است .

 

چیترام عزیز خاطراتت همیشه با من و یاران قدیم مشترک ما اند و خواهند بود. سبز و شاداب باشی. خوبیها و بهترینها را برایت آرزو میکنم.

 

تشکر استاد گرامی مسحور جمال که وقت گرانبهای خویشرا به اختیارم گذاشتید.

 

تشکر.

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٩۱          سال پنجم           حــــوت    ١٣٨۷  خورشیدی          مارچ 2009