دوهفته نامه ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هنـدو  و سکهـ

 هـندوگذر ـ مطالب اختصاصی   قلعهء هـندوان (آرشیف)   همدلان کابل ناتهـ   باغ هــنـدو (دریچهء تماس)   Deutsch

 

 

 

 

 

فراخوان
چرا دولت افغانستان،
به دادِ شهروندان هندو و سیکهـ افغانستان نمی رسد؟

به گونه‌ی که هموطنان شریف از نشرات رسانه های گروهی و انترنیت آگاه هستند، جامعهء هندوباوران و سیکهـ های افغانستان در پهلوی بسا مشکلات اجتماعی، به دو دشواری حیاتی دست‌وگیربان اند.

 

 

     

     


هندوها مجبور می شوند که مراسم مرده سوزان شان را در معبد انجام دهند


 

مصاحبه ها | 07.11.2011

«چرا دولت به داد هندوها و سیکهـ ها نمی رسد؟» صدای  المان به فارسی

هندوها و سیکهـ های افغانستان شکایت دارند که حقوق شان نقض شده است و نهادهای مسوول حکومتی برای اعاده حقوق آنها اقدامی نکرده اند. ملکیت آنها غصب شده و در مراسم مذهبی «شمشان» یا مرده سوزان نیز با مشکل رو به رو ا

 

     


افغانستان کشور مستقل نیست


رزاق مأمون

 


کشور برگزیده


نصرالله محمودی

     
     
     


پیمان استراتیژیک افغانستان و هند
به کجا می انجامد؟نصیر مهرین

 


تا آدم شدن می نویسم
 سخنرانی اورهان پاموکبرگردان: حامد علی پور

     
     
     


هندوئېزم (هندو مت)

٤ ٤برخه


دکتور لطيف ياد
    

 


بنهان در تهران

نقد از


رضا محمدی

     
     
     


درسرا پردهء تندیسها


پرتونادری

 


سه ترانه


 از حمید معاشر

     
     
     


مرکه


عبدالغفور لیوال

 


د نښت پرټکي


دکتر حنیف بکتاش

     
     
     


گل معنی


رشاد وسا

 


چند سروده‌ی تازه از


نصرالله پرتو نادری

     
     

     خاطرات سفرِکابل

نوشتهء عبدالسلام دهاتی
شاعر و نویسندهء
 تاجیکستانی

بازنویسی، تحشیه و تصحیح متن از داکتر خلیل وداد

      
     
     


نسل ها و قله ها


غلام حیدر یگانه

 


سوگند


هارون یوسفی

 

 

 

     
     


پیوست با گذشته
جبران خلیل جبران


برگردان احمد سید

 


قدرت طلبی های آقای کرزی
 وعاقبت آن


محمد طاهر اسلمیار

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برگی چند از نهفته های تاریخ افغانستان


خالد صدیق چرخی

 
چاره


حمید عیار
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال هفـــتــم

شماره‌ی ۱۵۵

عقرب 
۱۳٩٠
هجری خورشيدی

اول نومبر
٢٠۱۱ عيسوی

در اول و شـــانزدهم
هر ماه‌ی عیسوی بروز میگردد.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

کانال

 

 

 

کابل ناتهـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


از گنجستان تصنیف
آهنگهای هندی واردو
 به فارسی

از دنیای کارتون

 

 


 

[هــنــدو گــذرـ مطالب اختصاصی] - [ Deutsch  ] - [قلعهء هندوان ـ آرشیف] - [باغ هنــدوـ دریچهء تماس] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

          Update  vom   01. 11. 2011         Nächste     Update    am  16.  11.  2011       

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
1024 / 768

 ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ 2005
راجستر شده است.

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Counter 

  با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشوَِر داس

بالا