دوهفته نامه ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هنـدو  و سکهـ

 هـندوگذر ـ مطالب اختصاصی   قلعهء هـندوان (آرشیف)   همدلان کابل ناتهـ   باغ هــنـدو (دریچهء تماس)   Deutsch

ادبی  ـ هــنری
 
تاریخی  ـ  اجتماعی
 
کابل نات

 

 

 

 

 

أقاي مهدوی دست نگهدارید

 
صنم عنبرين 

صنما دست مریزاد
سخنی با خانم صنم عنبرین


میر حسین مهدوی

 

 

 

چند توضیح به پاسخ چند عیب جویی


صنم عنبرین

 

 

 

تحلیل دورهء امانی و نادری های امروزی رزاق مأمون

 

 

افشین یک نمایشنامهء تاریخی
بخش چهارم


 رزاق مأمون

 

 

حق پادشاهی
هفته آخر زندگی حبیب الله کلکانی
پردهءچهارم

 رزاق مأمون

 

 

دوسخن

- کودتای ثور
- پیشنهاد جناب بشیر سخاورز


واسع بهادری

 

 

حیات جاودانه

چرانباید از هویت خود راضی باشم


حمید نیلوفر

 

 

نشــــانی


نادیه فضل

 

 

خواب کودک


پروین پژواک

 

 

نقاشی


هادی میران

 

 

گپ


آرش آذیش

 

 

کلی ته ءحمpdf

mp3


ع. بهـــرام

 

 

ظاهر شاه یگانه پادشاه ی موسیقی دادن
در تاریخ معاصر افغانستان


داکتر اسدالله شعور

 

در فیسبوک در پروفیل کابل ناتهـ، آهنگ دیشب که تو از مهر... به آواز استاد رحیم بخش و مهدی حسن مانده ام. داکتر کلالی افشاری تبصره داشت:

«خیلی جالب که این غزل را به آواز مرحوم ظاهر شاه هم به ضمیمه سه غزل دیگرریکارد شده وبه گمان اغلب شعر هم از خودش است. میگویند کسی به نام زبیح ابوی این آهنگ ها رادر آرشیف شخصی اش هنوز هم دارد.شاه موسیقیدان بخاطر تعصب مردم وقت نسبت به موسیقی،اینرا مثل رازنگهداشته است.میگویند در ساختن آهنگ معروف تو امید من تو پناه ، خانم ژیلا(روحش شاد) هم استعداد شاه دخیل بوده است». در مورد فهم موسیقی محمد ظاهر، شاه افغانستان نوشته جناب داکتر اسدالله شعور را پیشکش میدارم.

 

 

نوای بــــید مجنون


ایـشور داس

 

 

   

 نصیر مهرین

 

 سخنان مخالفت آمیزی را که چندی پیش، آقای حامـــد کرزی، رئیس دولت جمهوری اسلامی افغانستان، عنوانی اتحادیه اروپا وامریکا فرستاد، بحث هایی را آفرید. از آن جایی که مسجل است آقای حامد کرزی نتوانسته ونمی تواند بدون پشتیبانی ایالات متحدۀ امریکا وکشورهای اتحادیه اروپا، به حیات سیاسی  ......

 

 

 

کودتاها در افغانستان
کودتاهای نام نهاد
کودتای نام نهاد هاشم میوند وال
بخش ششم

نصیر مهرین

 

 

 

شکنجه گاه
یادداشت های شادروان عبدالقیوم خان

مامور دارالتحریر شاهی


  بهاؤل ملك عبدالرحيم زى

 

  

طرح بحث‌

ما ملل فارسی‌زبان در این یک قرن اخیر، در باب مفاخر فرهنگی و سیاسی بسیار چالشها و اختلاف نظرها داشته‌ایم‌. انتساب و اختصاص این مفاخر به سرزمینهایی که اکنون از هم مجزّا شده‌اند ـ و حتی گاه انتساب خود این سرزمینها به همدیگر ـ همواره مایة بحث و گاه کدورت بوده است‌. ....

 

 


طرزی و سراج الاخبــــار


مؤلف بشیر سخاورز

 

 

هندوئیزم «هندومت»

نهمه برخه


داکتر لطیف یاد

 

 

سردرگمی هایی جامعهء بین المللی در

افغانستان

طاهر اسلمیار

 

 

 

چشمهء آوا


انور وفا سمندر

 

 

 

حقیقت مرگ میوندوال شهید


محمد حیدر اختر

 

 

شکنجه گران جواب بدهند
در بارۀ کودتای جعلی میوندوال شهید


سید آقا هنـــــری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال ششم

شماره ی 
۱۱٩
ثور 
۱۳۸٩
هجری خورشيدی
مَی
٢٠۱٠ عيسوی


در اول و شـــانزدهم
هر ماه عیسوی بروز میگردد.

 

 

 

 


 

 

 

 

(()) (()) (())
 

مصاحبهء


داکتر اکرم عثمان

با رادیو فرانسه در مورد
۷/۸ ثـــور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


از گنجستان تصنیف
آهنگهای هندی واردو
 به فارسی

از دنیای کارتون

 

 

ترتیب و تنظیم و ناشر

نورالدین نظامی

 

 

 

[هــنــدو گــذرـ مطالب اختصاصی] - [ Deutsch  ] - [قلعهء هندوان ـ آرشیف] - [باغ هنــدوـ دریچهء تماس] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

          Update  vom     01. 05.  2010         Nächste     Update    am         16.  05. 2010       

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
1024 / 768

 ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ 2005
راجستر شده است.

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Counter 

  با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشوَِر داس

بالا