ܡ Kabulnath
Deutsch
 
 
 
 
 
ی
 
 
 
یی
 

ی

            ی
(((
ѐ

Ӂی

ی

           

ی.

(((

            ی ی

ی یی

            یی

ی ی

            ی.

(((

ی

ی

ی

            ی

            ی.

 

 

ی 2005 یی

 


 

102                     /    ۱۳۸۸  ی یی        ǐ 2009