دوهفته نامه ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هنـدو  و سيکهـ

 هـندوگذر ـ مطالب اختصاصی   قلعهء هـندوان (آرشیف)   همدلان کابل ناتهـ   باغ هــنـدو (دریچهء تماس)   Deutsch

   
حامد کرزی رییس جمهور دولت اسلامی افغانستان،
بادرنظر داشت حذف یک کرسی برای نماینده ی انتخابی اقلیت مذهبی هندوان و سیکهـ های افغانستان؛
 قانون جدید انتخابات را به تاریخ ۲۰ ام جولای
۲۰۱۳ توشیح کرد
 و
احکام روزه و ماه مبارک رمضان را بهای نداد!
-
 

 

 

 

 

 
حفیظ الله امین در دادگاه تاریخ
(۲)
حفیظ الله امین عامل"سیا" C.I.A ؟

نصیر مهرین

 

 


  
عید در مـوسـیقی و مـوســیقی در عید

دکتر صبورالله سیاه سنگ

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


ملک ستیز

تفسیر حقوقی تصمیم شورای ملی بر رد کرسی پارلمانی برای هموطنان هندو و سیکهـ

 
 


میر حسین مهدوی

شرم مان باد از این ظلم مکرر مردم! مرثیه ای برای هندوباوران وسیکهـ های سرزمینم
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
مریم محبوب
زین خلق پر شکایت و آزار . . . .
 

 
هندوها و سیک ها:
مجبور به پناهندگی خواهیم شد

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


ایشور داس

حق نمایندۀ هندوباوران وسیکهـ ها در شورای ملی

 
 


عنایت شریف

خاطره یی از دهلی
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


چند پرکاش ایشرزی

نامه ای هندوباوران افغانستان
مقیم ایالت متحدهء امریکا

 
 


پوهاند دکتر غلام سخی مصئون

دردفاع ازحقوق هموطنان هندو و سیکهـ های افغانستان
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


دکتر عنایت الله شهرانی

تاریخ اقوام افغانستان
پشتونها
 

 
 


صنم عنبرین

با تو بارانم

 

         
         

 

 

 

 

 
 


عبدالشکور حکم

گذری بر حذف کرسی نماینده ی پارلمانی
هندوباوران وسیکهـ های افغانستان
 

 
 


شریف سعیدی

ای گل سرخ غرق در گل سرخ
(تاملی بر غزل تازه یی از ابراهیم امینی )
 

         
         

 

 

 

 

 

         
         
 


سخنرانی ملالی یوسفزی
در سازمان ملل متحد

برگردان حامد علی‌پور

 
 


یعقوب یسنا

در چاهِ آب

 

         
         

 

 

 

 

  


میر حسین مهدوی

تعریف سیاست

  


حمید ضرابی

غزل "انتظار"

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


۸ صبح

افغان‌های هندوباور در حال فرار از کشور

 

  


دکتر عنایت الله شهرانی

لتا منگیشکر حنجرهء هندوستان

 

         
         

 

 

 

 

 


 


زلمی کاوه

به هندوباوران و سیکهـ های افغانستان،
به اقليت های که حذف می شوند و زير چکمه های قدرت نفی.....
 

  


خوبونه، تېرژوندونونه، د روح سفر
وازي او وایراګي نظام استاذانو ته ډالې کېږي

ژباړه: اوس

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
روزها را بازنویسی می‌کنم

 

  


شهباز ایرج

پراگنده در هوا

 

     

 

 

 

 

 

 

 
اتحادیه زنان
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


دکتر لطیف یاد

هندویزم ۸۶ برخه

 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال نهــــــم

شماره‌ی ۱۹۷

اسد 
۱۳۹۲
هجری خورشيدی

اول اگست ۲۰۱۳ عيسوی

در اول و شانزدهم
هر ماه‌ی عیسوی بروز میگردد.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 اعلامیهء فدراسیون
سازمانهای
پناهنده گان افغان در
اروپا
 

 

کانال

 

 

 

کابل ناتهـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


از گنجستان تصنیف
آهنگهای هندی واردو
 به فارسی

از دنیای کارتون

 

 

 

 


 

[هــنــدو گــذرـ مطالب اختصاصی] - [ Deutsch  ] - [قلعهء هندوان ـ آرشیف] - [باغ هنــدوـ دریچهء تماس] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

          Update  vom  01. 08. 2013         Nächste     Update    am 16.  08.  2013       

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
۷۶۸/۱۰۲۴
ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ ۲۰۰۵
راجستر شده است۰

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Counter
 

  با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشوَِر داس

بالا