دوهفته نامه ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هندو  و سکهـ

 هـندوگذر ـ مطالب اختصاصی   قلعهء هـندوان (آرشیف)   همدلان کابل ناتهـ   باغ هــنـدو (دریچهء تماس)   Deutsch

ادبی  ـ هــنری
 
تاریخی  ـ  اجتماعی
 
کابل نات

 

 

 

دوازده بال

داستان بلند دنباله دار

اوس

 

 

شب شعــــــر


رشید بهــــــادری

 

 

تنـــــهایی


اسماعیل فروغی

 

 

پیــــــغمبر آواره


هادی میــــران
 

 

مرثیه یی در خــــزان


شبگیر پولادیــــان

 

 

نیست


فرشته ضیایی
 

 

چنـــد ســـــروده


رفعت حسینی

 

 

عاشقانه


خالده نیازی

 

 

گذشت عمــــــر


میر اسمئعیل مسرور نجیمی

 

 

کجاست صبح


خالده تحسین


خرابات نخستین مکتب موسیقی
در افغانستان

(7)

یادی از استاد رحیم گل

 

محمد حیدر اختر

 

 

 

 

 

چند سخن در رابطه با تامین حق مساوی تعلیم و تحصیلِ کودکــــان و جوانان افغـــــانهای هنــــدو و سیکهـ

 

           

    جگن نات گردیزی   جگمون دهون   ایشور داس

«»««»«»

 

کودتا ها  در تاریخ افغانستان
کودتا های نام نهاد

عزت نفس در قربانگاه استبداد
بخش دوم


نصیر مهرین

 

 بخش دوم

 

 

 

از بد، بدترش توبــه!

 

قاضی سیدموسی عثمان هستی

 

وقتی مضمون های سایت وزین کابل ناتهـ مخصوصا ً موضوع  مشکل درس خواندن اطفال برادران هندوی وطن  را که اقسام رنج را دیده اند، خواندم ، دلم به یاد وضع آنها به گریان آمد. درهمین وقت قصه های بیادم آمد که چون صفحه یی از تاریخ است، نباید فراموش شود.

 

 

 

 

کی میگوید که کرزی استراتیژی ندارد


محمد طاهــــر اسلمیار

 

درلست وقطار اعتراضات برجناب سلطان حامد کرزی، یک اعتراض اینست که وی استراتیژی ندارد! من برخلاف نظر اعتراض این هموطنان خودم  وخارجی ها، عقیده دارم....

 

 

عجله دربازسازی دو مجسمۀ بزرگ
 بامیان
 و اغراض نهفته درآن


محقق م. اکبر امینی

 

گزارشی تحت عنوان (صخره ها و جدارها درمجسمۀ خورد بودا استحکام می یابد) را در شمارۀ گذشتۀ (108) سایت وزین و زیبای کابل نات خواندم. در این گزارش از قول محترم محمد ضیا افشار سرپرست  معینیت کلتوری وزارت طلاعات و فرهنگ افغانستان گفته شده است که سال آینده .....

 

 

راميانا د لرغو ني هند
منظومه حماسه


دکتر لطیف یاد

 

د هند هېواد دوې مشهورې او لرغونې منظومې حماسې لري، يوه يې مهابهارت او دو يمه يې راميانا نو ميږي ٠ د را ميانا  منظو مه حما سه په اصل کې په سنسکرت ژبه ليکلې شوې ده چې ليکوال يې وا لميکي دی چې ويل کيږي د رام چندر جي معا صر او دهند لو مړ نی شا عر ګڼل شوی دی.......

 

 


 

شمارهء  109
 قوس 1388
هجری خورشيدی
دسمبر 2009 عيسوی

در اول و شـــانزدهم
هر ماه عیسوی بروز میگردد.

 

 

 

 


 

 

 

 

(()) (()) (())
 

همایشی بیاد عارف و سخن سرائی
 توانا ملک‌الشعراء معاصر افغانستان استاد قاری عبدالله
  خان
  


از گنجستان تصنیف
آهنگهای هندی واردو
 به فارسی

از دنیای کارتون

 

 


 

[هــنــدو گــذرـ مطالب اختصاصی] - [ Deutsch  ] - [قلعهء هندوان ـ آرشیف] - [باغ هنــدوـ دریچهء تماس] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

          Update  vom     01. 12.  2009          Nächste     Update    am          16.  12. 2009       

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
1024 / 768

 ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ 2005
راجستر شده است.

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Counter 

  با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشوَِر داس

بالا