این برنامه را ببینید
فراخبر
خانم جنرال ذکی و آقای رویل سنگهـ
با دیدگاه ها و پندارها

 

کودکان در دفاع از حقوق هندوها و سیکهـ ها
نامه ای به وکلای پارلمان افغانستان که امروز در گردهمایی کودکان مقابل پارلمان توسط میترا وحیدی خوانده شد

 

روزنامه نگار
دوست ندارم در جغرافیایی که در آن حق آب و گل دارم دیگر آواره باشم

 

زنانی که زن شدند!
بخش اول

 

محی الدین انیس
فرزانه مرد نستوه و جاویدان
بخش دوهم

 

تاریخچه اقوام در افغانستان

پیوست با گذشته

مغولان ترک شده و ترکان فرملی

 

خوبونه، تېرژوندونونه،
د روح سفر
وازي او وایراګي نظام
استاذانو ته ډالې کېږي
ژباړه: اوس
۸ برخه

 

اتلاف حقوق هموطنان ما
در ولسی جرگه

 

 

 

 

علی امیری نویسنده و تحلیلگر
'شعله جاوید' و خاکستری بجا مانده از مائویسم افغانی
با دیدگاه ها و باورها

 

برسر انقلاب های عربی چه آمده؟

 

 

 

چشم‌انداز منطقه‌ای موافقت‌نامه‌ی امنیتی افغانستان‌–‌امریکا
 

 

د باګرام د زندانيانو دوسيو ته د لاسرسي د کمېټې مشر وايي، په تېرو لسومياشتو کې يې د دغو زندانيانو اووه سوه شپږ څلوېښت دوسيې څېړلې دي او ورته مالومه شوې ده چې په دغه ډله بنديانو کې شپږ سوه

   
   

 

 

 

 

 

 

دکتر صبور الله سیاه سنگ

 

 

 

نیایش

 

اعجاز

 

اشک بی پاداش

 

وطن من

 

جایت در ویترین ها خالیست

 

زنگ

 

عشق و ریالیسم

 

شمال د باغ له څانګو

 

شاعر رویا هایم

 

رؤیایی ترین باران

 

براهویی ها
زبان ، فرهنگ و مردم

 

یلـــدا
شب خانه و خانواده

 

معرفی کتاب

 

سرباز
   

 

بالا

 

 

  • این صفحه در چوکات ۷۶۸/۱۰۲۴ ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ ۲۰۰۵ راجستر شده است۰ استفاده از مطالب «کابل ناتهـ» با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد. ترتیب و تنظیم از: ایشور داس

    .

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 
شماره ی ۲۰۷، سال نهــم
جدی/دلو
۱۳۹۲ هجری خورشیدی
اول جنوری ۲۰۱۴
اول و شانزدهم هر ماه ی عیسوی
تازه میگردد

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DrAsadallahShohur MaryamMahbob
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[هــنــدو گــذرـ مطالب اختصاصی] - [ Deutsch ] - [قلعهء هندوان ـ آرشیف] - [باغ هنــدوـ دریچهء تماس] - [ همدلان کابل ناتهـ]

00/00

E.mail:

Fax: 000.000.0000

Phone: 000.000.0000/
              000.000.0000