دوهفته نامه ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هندو  و سکهـ

 هـندوگذر ـ مطالب اختصاصی   قلعهء هـندوان (آرشیف)   همدلان کابل ناتهـ   باغ هــنـدو (دریچهء تماس)   Deutsch

ادبی  ـ هــنری
 
تاریخی  ـ  اجتماعی
 
کابل نات

 

 


دوازده بال

داستان بلند دنباله دار

اوس

 

 

بازتاب صدا در
"غزل غریب غربت"


شبگیر پولادیان


در یاد وطن


بشیر بهادری


هندوی نازنینم


هادی میران

نیایش


آرش آدیشتسخیر


فرشته ضیایی


بشارت


آرش آذیش

چنــــدسروده از


رفعت حسینی
 

 

خرابات  نخستین مکتب موسیقی
 درافغانستان
بخش (6)
 استاد محمد حسین سراهنگ

 محمدحیدر اختر

معرفی کتاب

 

کنار ماهتابی

مجموعه شعر  از

هادی میران

 

 

تجلی دوست


حضرت ابوالمعانی بــیدل

 

 

 

 

 

 

کودکان هندو و سیک؛ آموزش

در مدارس عمومی یا ویژه؟

 

شماری از هندوها و سیک های افغانستان می گویند برخورد نامناسب با فرزندان آنها در مدارس عمومی باعث شده که آنها از آموزش باز بمانند.

 

 

 

کودتا ها  در تاریخ  افغانستان
کودتا های نام نهاد

1- عبدالملک خان عبدالرحیم زی،


عزت نفس در قربانگاه استبداد


نصیر مهرین

 

 

جولاى خدا

بشیر سخاورز

 

كبير داس از يك سو كبير بود و از سوى ديگر  داس (بندە ى خدا) و شايد نامگذارش از ھمان زمان پيدايى او مى دانست كھ اين كودك دل بزرگ خواھد داشت كھ دنيا را بھ باھمى، شكيبايى و پذيرش ھمديگر دعوت خواھد كرد؛ چنان كبيرى كھ در برابر شكوە نمايى برھمن سر خم نكند و پيروان_ آن را .....

 

 

 

مها بهارتا د هند لرغوني منظومه


دکتور لطيف ياد- استر اليا

 

 

زادروزر وشناییبشیر سخاورز

 

 

پیشینهء تاریخی باغ بابر در کابل
بخش دوم

نویسنده اکبر امینی

 

 

 

سیاست های توهین آمیز
جمهوری اسلامی ایران

در برابر مهاجرین غمدیدۀ کشورما

 

عتیق الله نایب خیل

 

 

با وخامت اوضاع مهاجرین در پاکستان
ولسی‏ جرگه هم بیدار شد:


وزارت امور مهاجرین و عودت کننده ‏گان
 هیچ دست آوردی نداشته است

 

 

به بهانهء پنجمین سال خموشی
یاسر عرفات
 


ابو عمار ! به تو سلام

نبود عرفات محسوس است

برگردان از ایشور داس

 

 

صخره ها وجدار هاى مجسمه خورد بودا


 استحکام ميابد

 

 


 

شمارهء  108
 عقرب/ قوس 1388
هجری خورشيدی
نومبر 2009 عيسوی

در اول و شـــانزدهم
هر ماه عیسوی بروز میگردد.

 

 

 

 


 

 

 

 

(()) (()) (())
عرض تسلیت


  


از گنجستان تصنیف
آهنگهای هندی واردو
 به فارسی

از دنیای کارتون

 

 


 

[ هــنــدو گــذر ] - [ Deutsch  ] - [قلعهء هندوان ـ آرشیف] - [باغ هنــدوـ دریچهء تماس] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

          Update  vom     16. 11.  2009          Nächste     Update    am          01.  12. 2009       

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
1024 / 768

 ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ 2005
راجستر شده است.

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Counter 

  با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشوَِر داس

بالا