کابل ناتهـ، Kabulnath


Deutsch
هـــنـــدو  گذر
قلعهء هــــنــدوان

همدلان کابل ناتهـ

باغ هـــندو
دروازهء کابل

 
 
 
 
 
تجلی دوست
 
 
 
 
 
 

تجلی دوست

 

( ترکیب بند وترجیع بند حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل)

به اهتمام عارف عزیز

تزیین جلد: تورپیکی عزیز

شماره گان : 1000

ناشر :  انتشارات بامیان / شهر لیموژ/ فرانسه

قیمت : 10 یورو

 

 

خواننده گان گرامی مطلع هستند که اشعار حضرت ابوالمعانی بیدل تا چه اندازه در وطن ما علاقمند دارد. در دربار ها  وخانقاه ها میل مفرطی به خوانش شعر بیدل وجود داشته است . به عباره ی دیگر تمام اقشار جامعه از خواندن و شنیدن شعرحضرت  بیدل لذت برده اند. بزرگترین غزلخوان های وطن عزیز ما، میل بسیاری به خواندن غزل آن بزرگوار نشان داده اند. کمار شاعر ونویسنده یی را شاید پیدا نماییم که نکوشیده باشد دیوان غزل حضرت بیدل را با خود داشته باشد.

 

با تأثیر ازین علاقمندی که مهجرین هموطن ما در کشورهای اروپایی نیز آرزومندی وعلاقه ی خویش را حفظ نموده اند، هموطن فرهنگ دوست ما جناب عارف عزیز دست به کار ابتکاری در ساحه ی بیدل شناسی زده اند. جناب عارف عزیز، با تقبل زحماتی که واقعا ً طاقت فرسا است ، ترکیب بندها وترجیع بند های  دیوان بیدل را جمع آوردی نموده وزیر عنوان " تجلی دوست " انتشار داده اند.

 " تجلی دوست " با صحافت زیبا در 117 صفحه از طرف انتشارات بامیان انتشار یافته است .

 قابل یاد آوری است که جناب عارف عزیز به حیث سرپرست انتشارات بامیان ، از چند سال به اینطرف در خدمت هموطنان خود بوده ، کتاب های جالب وبا صحافت عالی را انتشار داده اند. برای هموطن گرامی خویش موفقیت های بیشتر آرزو داریم .

((|))((|))((|))((|))((|))((|))

بالا

دروازهً کابل
 

شمارهء مسلسل 108           سال پنجم        عقرب/قوس   ۱۳۸۸  هجری خورشیدی       نومبـــــر 2009