دوهفته نامه ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هندو  و سکهـ

 هـــنـــدو  گذر   قلعهء هـندوان   همدلان کابل ناتهـ   باغ هــنـدو   Deutsch

 

ادبی  ـ هــنری
 
تاریخی  ـ  اجتماعی
 
کابل نات

 

 


داکتر لطیف ناظمیدر حاشيۀ شب شعر بانوان در وينصنم عنبرین و خالده نیازی

 


ابراز خرسندی از یک دیــــدار


رشید بهادری
 

 

امان از ضــــد خارجی


رشید بهـــــــادری

 

 

 

دو همخـــــانه


رفعت حسیــــنی

 

 

 

موسیقی غزلی از


هارون راعون

 

 

 

مایه ای دیــــگر


غلام حیدر   یگانه 

یادی از استاد نبی گل


محمد حیدر اختـــــر

 

 

معرفی دو کتاب

از فراورده های


دکتور عنایت الله شهرانی


معرفی کتاب

ارمغان زندان


قتل های سیاسی به زبان پشتو
 

 

 

 

مطالبی در رابطه با گرامیداشت
استاد حسین آرمان

 

 

          

دکتر آصف فکرت            حمید برنا

 

          

احمد شفیق وفا            هوشنگ ذکریا

 

          

   بشیر بهـادری            پرستو مهریار

 

         

  قادر یامان                احسان لمـــر

 

     بشیر دژم

 

 

اندکی از وضع امروزی هندو ها و
سیکهـ های افغانستانببینید و بشنوید

 

 

 

سخن کابل ناتهـ

 

 انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پایان یافت. خوب شد که انتخاباتی برگزار شد. در جریان انتخابات و ماه ها پیش از آن، انقدر سخنرانی و نوشته و مصاحبه شنیده و خوانده شد که برای تحرک در کشور کرخت و یخزدۀ و استبداد زده حتما ً کمکی است......

 

 

 بلیز، کشوریکه در جغرافیا نبود

بخش چهـــــارم

بشیر سخاورز 


اتحاد بین دو دیکتاتور


برگردان هژبر شینواری

 

 

 برای پاکستان کی بهتر است؟؟

 

برگردان  ایشور داس

 

میگویند آینده ی افغانستان را مردم آن نه بل ممالک همجوار آن طرحریزی می دارند حالا امریکای که هفت بحر آن طرف دورتر نشسته است، نیز شامل این برنامه گردیده. درین حالت، کشورهای همسایه چگونه نتیجه ای انتخابات را آرزو دارند؟؟.....

 

 

 


تحصیلات عالی؛
چالشی برای جوانان افغان

 

فرهاد

 صدای هارن موتر (بوق ماشین)، چکش کپی کش و سرو صدای میخانکان (مکانیک ها) در سرای کوچک و کثیفی در شمال «کابل» گوش ها را اذیت می کند. این جا سرای میخانیکی موتر هاست. هر طرف سیاه کثیف به نظر می رسد و هر طرف آهن پاره ها بی تنظم (نظم) افتاده اند....

 

 

 

سرمایه ملی در حال نابودی؟!


 

در کشور ما هم تمام این گفته ها صدق می کند؛ هرچند  هفتاد سال پيش در سال 1318 خورشيدي، بانك مركزي افغانستان (د افغانستان بانك) در كابل تاسيس شد و در 26 دلو همان سال، اين بانك، پول هاي جديدي را به چاپ رساند، اما با چاپ پول هاي كاغذي (اسكناس) جديد، پول افغانستان كه براي اولين بار .....

 

 Der beste Kopfrechner der Welt

بهترین محاسبه کننده ی دماغی جهان


Dr. Dr. Gert Mittring

برگردان ایشور داس

 

 

 


 

شمارهء  103

 سنبله
1388
هجری خورشیدی
سپتمبــــر
2009
عیسوی

در اول و شـــانزدهم
هر ماه عیسوی بروز میگردد
.

 

 

 

 


 

 

 

 

(()) (()) (()) 

  داس وحشت وترور،
سر خبرنگار دیگری
را نیز درو کرد

 

 منابع خبری گزارش دادند که یک تن از خبرنگاران تلویزیون شمشاد جان الله هاشمزاده، حینیکه از افغانستان روانۀ پاکستان شده بود، از سوی تروریست ها در منطقۀ جمرود پاکستان به قتل رسید. درگزارش ها آمده است که وی یک تن از منتقدان طالبان بود.

 

به این ترتیب، دیده میشود که دشمنان آزادی قلم و زبان هیچوقت ازین عمل ننگین دریغ نکرده اند که گلوی خبرنگاران منتقد ویا گزارشگران اعمال خود را ببرند. 

سالهاست که جان خبرنگاران داخلی و خارجی در افغانستان و در پاکستان در معرض خطر قرار داشته و عده یی سر خود را در راه خبرنگاری از دست داده اند. 

ترور هاشمزاده بار دیگر نشان داد که دفاع از آزادی دفاع از آزادی بیان دفاع از آزادی انتشار اخبار، وظیفۀ بس مهم میباشند. این ترور نیز نشان داد که نهادهای خبررسانی و افراد منتقد جهالت و تروریسم با چه مشکلاتی  روبروی میباشند.

                       اهالی کابل ناتهـ

 
  


از گنجستان تصنیف
آهنگهای هندی واردو
 به فارسی

از دنیای کارتون

 

 

 


 

[ هــنــدو گــذر ] - [ Deutsch  ] - [ قلعهء هندوان ] - [ باغ هنــدو ] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

          Update  vom     01. 09.  2009          Nächste     Update    am           16.  09. 2009       

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
1024 / 768

 ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ 2005
راجستر شده است.

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Counter 

  با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشوَِر داس

بالا