ܡ Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 
   
Ӂی ی

یی ی
ѐ ی
 
 


Ӂی ی- ی ی ی ی Ӂ ϡ ی ϡ ی یی


ی ی ϡ . ییԡ یԡ یԡ ی ی ی ǘ ی ی ϡ ی ϡ ی ی ییی.

ݘ ϡ ݘ ی ϡ ی ی ی ی ی یی یی ݘ یی


ی ی ϡ ی ϐی ی ی ی . ی ی. یی ͘ʡ ی ʡ ی ی ʡ Ԙ یϡ Ԙ јҡ ی ǐ ی یی

یϡ ی ی ی ی یی یی

ی ی . . ǐ Ԙ یی ϡ . ѐ ( ی ی)

ی یییϿ

یی
ی ی ی ی ی ʡ ی ی یی ی ی ѐ ی ی ی ѐ ی ی Ԙی Ԙ ی یǡ ی ی ی .

ʡ ی ی ј یی ی ی ی ѐ یϡ ی ی ј یی ی ی ی ی ی ی ی ǁ ʡ ی ی ی. ʡ Ԙ ی ی ی

Ԙ ی

 

ی ی ی Ӂی ی :

د ورور د پاره

دشت قابیل داستان کوناه

موزه ها در هذیان

تذکره داستان کوتاه

سطل های آب و خریطه ارزن

و دیوارها گوش داشتند

ترانهء استقلال

پشک ها آدم می شوند

 

 

    ۱۳٩                          ۱۳۸٩  یی       э ٢٠۱۱