دوهفته نامه‌ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرنده‌ی آگاهی‌هايی ويژه پيرامون زندگی افغان‌های هنـدو  و سيکهـ

 

 

هـندوگذر ـ مطالب اختصاصی   قلعهء هـندوان (آرشیف)   همدلان کابل ناتهـ   باغ هــنـدو (دریچهء تماس)   Deutsch

 

 

 

 

 

 

 

  

میر حسین مهدوی

ما و بحران جهانی مهاجرت
 


 

صنم عنبرین

تا آن سوی رهایی....
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

زلمی باباکوهی

آقای کرزی
      لطفا بنویسید !
 


 

کاوه شفق آهنگ

عطر یک وسوسه و سروده های دیگر
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

اسد بودا

اصالت و ظرفیت؟
 


 

حضرت وهریز

یادداشت های یک دانشجوی ادبیات روسی در مورد ولادیمیر مایاکوفسکی-۳
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

پروفیسر عبدالخالق رشید

پربهجوت کور
 
شاعرۀ نشنلست هند که می گفت شعر لاله آزاد به وی اهدا شده است !
 


 

لیناروزبه حیدری

خواب شاد
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

صدراعظم افغانستان سردار محمد داوود خان
دورهء پیشرفت و رویارویی‌ها
نوشتهء دکتر سمیع الله پویا

برگردان و تحشیه:
داکتر خلیل وداد
۲
 
باغبان
اثر رابندرنات تاگور
ترجمۀ عبدالرحمان پژواک
نقاشی اسراییل رویا
پیوست با گذشته
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
خاطره‌های دردانگیز

(قصه‌ها و خاطرات عبدالخالق فراهی
از دوران اسارتش
نزد سازمان القاعده و طالبان پاکستانی)

نویسنده: محمد انور وفا سمندر
۸

 
دردونکې خاطرې
 
(د عرب اسلامپالو په بند کې،
 د عبدالخالق فراهي
 د بند مودې کیسې)
 
لیکوال: محمد انور وفا سمندر
۸

 

 

 

 

 

         
          

میر حسین مهدوی

انسان و اسلام
  

خالد نویسا

آب و دانه
رمان، بخش ۱۲
         
         
          

نذیر احمد فرهنگ

کابل؛ شهر یا روستا؟!
  

حمید پژمان

یادی از جان آقا الکوزی
         
         
         


 

دیپلوم انجینر عنایت الله حبییب

آوارگی  مسلمانان و وضعیت پناهجویان در اروپا
 
  

قهار عاصی

کشتن را نمی دانم
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

۸ صبح

رسوایی دیگر

 

 


 

ظاهر تایمن

غربت، داستان کوتاه
 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسد بودا

چشمانِ معصومِ فاحشه
  

داکتر سمیع حامد

به صدیق افغان
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

میرعبدالواحد سادات

جاویدانگی آخرین پرچمدار مشروطیت
 


 

سهراب سیرات

ابراهیم
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

نصیر مهرین

دو کوتاه نوشت
 


 

اندیشه شاهی

او خوب بود
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

داکتر لطیف طبیبی

پناهجویان و فرارسرمایه های مادی، فکری و نیرو های فیزیکی.....
 
 
 

زیور نعیمی

خنده های مجروح ام
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
یادی از
لالهء آزاد
در دانشگاه هامبورگ

  

فیض الله قرداش

حسرت
یک داستان کوتاه
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
معرفی کتاب
تحلیل زبانی و تاریخی واژهء «تاژیک» بر مبنای آثار کشف شده


 

 
آیینه داران


 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
مصاحبه فرید طهماس

با خانم زینب کبیر

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EU-Staaten einigen sich auf Verteilung


Weiterkommen mit Engagement
:
Vom Flüchtling zur UnternehmerinAshok-Alexander Sridharan hat einen indischen Vater und eine deutsche Mutter. Er tritt für die CDU an. 


 

 

 

سال یــــــازدهم

شماره‌ی ۲۴۸
 سنبله/میزان ۱۳۹۴
هجری خورشيدی

۱۶ سپتمبر ۲۰۱۵ عيسوی

در اول و شانزدهم
هر ماه‌ی عیسوی بروز می‌گردد.

 

 

 

 


 

برنامه های ویژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

[هــنــدو گــذرـ مطالب اختصاصی] - [ Deutsch  ] - [قلعهء هندوان ـ آرشیف] - [باغ هنــدوـ دریچهء تماس] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

          Update  vom  16. 09. 2015         Nächstes     Update    am                01. 10. 2015       

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
۷۶۸/۱۰۲۴
ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ ۲۰۰۵
راجستر شده است۰

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Counter
 

  با ذکر منبع مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشور داس


بالا