دوهفته نامه ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هندو  و سکهـ

 هـــنـــدو  گذر   قلعهء هـندوان   همدلان کابل ناتهـ   باغ هــنـدو   Deutsch

 

ادبی  ـ هــنری
 
تاریخی  ـ  اجتماعی
 
کابل نات

 


نگرشی بر شگردهای موسیقی

عملی ونظری در عهــــد
غوریان


داکتر اسدالله شعور
 

 

 


ا
سد آسمایي
له موږ ورك شو كه ولاړ؟!

 

انور وفا سمندر

 

اسد څه وه، څوك وه، ولې وه؟

ځواب له استاذ اسد آسمايي سره دى او هغه نور نشته! بلې! اسد نشته!! بيا وايم نور نشته!!!

اسد خپله (زه) له ځان سره يوړه. هغه نور نه تن لري، نه كالبد او نه هغه ذهن چې د فلسفې او روانپوهنې ټول دوزخونه او برزخونه ور ننوتل او هغه يې تر پايه ډيرو بشري پوښتنو ته شپيلۍ وګرځاوه او پريښوده.

 

 


ســـــراب


داکتر فروغ کریمی


 

ســــرزمین عجایب


رشـــــید بهــــــادری

 

 

دو غزلی استقبالیه از


محمد یوسف صفــــــا


 

خرابات

مکتب موسیقی درافغانستان


محمد حیــــــدر اختـــــر

 

 

 

د پښتو ژبې سندر غاړې پشپا هن

 

د کتور لطيف ياد

 

د مو سيقۍ په ډګر کې ز موږ د نورو هيوادوالو په څير د افغان هندوانو ونډه هم په زړه پورې ده چې د افغا نستان په دواړو ژبو پښتو او دري کې ز موږ هند وانو او سکهانو هيو ادوالو د قدر او ستاينې وړ خدمتونه سرته رسولي دي......

 

 

تابش


آرش آذیش

 

 


مستور


فرشته ضیایی


 

پــــرنده گفت به باغ


شبگیرپولادیان

 

 

 

خوشنویسی در


افغانستان

آصف آشنا

 

 

 

 

 

 انتخابات ریاست جمهوری
یک راه دراز و دشوار بسوی دموکراسی

 

داکتر اکرم عثمان

 

انتخابات افغانستان یک رویداد مهم در سطح کشورما و یک تجربهء تاریخی در سطح روابط بین المللی ایالات متحده امریکا، انگلستان و دیگر کشور های غربی میباشد که در وطن ما نیرو پیاده کرده اند.......

 

 

سخن کابل ناتهـ :
بازار تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری
گرم شده است
...

 

 

طالبان، فقه اسلامی و انتخابات

 

وحید مـــــژده

  

بحث در بارهء وضع موجود افغانستان از جمله انتخابات حتما این سوال را مطرح می سازد که موقف طالبان در مورد انتخابات چیست؟

گروهی که لااقل به عنوان یک چالش امنیتی فرا راه انتخابات می توانند بر این روند تاثیر منفی بگذارند و ....

 

 

 

    شهیـــد محمدعلی
       از تبار آنانی که به ظلم و استبداد نه گفتند!

 

نصیر مهرین

 

برای برخی از انسانها، ستیزبا روزگارمشقت باروعاملین جفاهای سترگ، درکمال آگاهی ازدشواری ها پذیرفته شده است.  برای آنها، جان باختن ِ آگاهانه با پذیراشدن گلوله های آتشین درسینه هامسلم بوده است. زیرابه تحمل جفاها،.....

 

 

 

بلیز، کشوری که در جغرافیا نبود


بخش دوم

شنان تونیچ در هاله اسطوره

 

بشیر سخاورز

 

تقریباً همه ی یادمانهای کهن مزید بر هویت اصلی شان، هویت اسطوره یی هم دارند. به گونه ی نمونه مردم می گویند که یکی از بت های بزرگ بامیان که توسط طالبان منهدم شد، مرد (پادشاه) و دیگر آن که کمی کوچک  بود زن (شاه بانو) است.....

 

 

اسکوتی ها


برگردان انجینر براتعلی فرهیـــد

 

 

 

درحاشیۀ اعتذار نامۀ جعلی
سه تن از رهبران
 حزب دموکراتیک خلق افغانستان


عتیق الله نایب خیـــــل

 

 

انتخابات  ویا انتصابات

 

محمد حیدر اختر

 

 بازهم افغانستان درآستانۀ ماه روز های مهم خویش قرار دارد. مردم زجر دیده وستم کشیدۀ ما بعد از رهایی از سلطۀ شوروی سابق، جنگ های خانمان سوز تنظیمی، و به خصوص رهایی ازچنگال طالبان سیاه دل بی فرهنگ و زن ستیز، ابتدادل خوش کردند . با به وجود آمدن حکومت انتقالی ....

 


 

Afghanistan
Bundeswehr im Großeinsatzافغانستان:

ارتش المان در یک ماموریت بزرگ


برگردان ایشور داس

 


در بنــــد زنجیر های غوغای شکنجهIn den Fesseln des Folterskandals

برگردان ایشور داس


میراث تاریخی سوات


فربانی بنیادگرایی


برگردان ایشور داس

 

 

 

 


 

شمارهء  ۱٠۱

اســــد
۱۳۸۸
هجری خورشیدی
اگست ٢٠٠٩
عیسوی

در اول و شـــانزدهم
هر ماه عیسوی بروز میگردد
.

 

 

 


 

 

 

(()) (()) (())

 

 

شمــــاره ی آینـــــده
ویـــــژه نـــــامه ی


استاد محمد حسین ارمان

 

اهالی کابل ناتهـ، تصمیم دارد در همین نزدیکیـــها شماره ی را به گرامیداشت کارهای هنری جناب استاد ارمان اختصاص بدهد.

 

به این لحاظ از تمام دوستان و عزیزان، همکاران و شاگردان ایشان خواهش می نماییم که مطالب و خاطره هایی را که از استاد ارمان دارند، به آدرس های  کابل ناتهـ بفرستند.

 

(())(())(())

اظهار قدردانی از


داکتر سید معروف رامیا


  


از گنجستان تصنیف
آهنگهای هندی واردو
 به فارسی

از دنیای کارتون

 

 

 


 

[ هــنــدو گــذر ] - [ Deutsch  ] - [ قلعهء هندوان ] - [ باغ هنــدو ] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

          Update  vom     01. 08.  2009          Nächste     Update    am           16.  08. 2009       

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
 [
1024x768]
 ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ
2005
راجستر شده است.

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Counter 

  با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشوَِر داس

بالا