دوهفته نامه‌ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرنده‌ی آگاهی‌هايی ويژه پيرامون زندگی افغان‌های هنـدو  و سيکهـ

 

 

هـندوگذر ـ مطالب اختصاصی   قلعهء هـندوان (آرشیف)   همدلان کابل ناتهـ   باغ هــنـدو (دریچهء تماس)   Deutsch

 

 

 

 

 

 

 

 
 

میر حسین مهدوی

دو رهبر در یک دولت
دولت وحدت ملی، از شعارهای بزرگ تا قدم های کوچک
 
  

مریم محبوب

سقوط خرمگس
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

حمزه واعظی

جهانِ بشریت از منظر "اشرافِ" مخلوقات
  

دکتر لطیف ناظمی

کبوتران مسافر؛
به سی‌ویک‌ شهروند در بند
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

۸ صبح

تهران- کابل و اختلافاتی که رسانه‌ای نشد
  

کریمه شبرنگ

تبعیدی
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

داکتر سید موسی صمیمی

گروه "دولت اسلامی" در تباین و تبانی با "القاعده"
- واکنش های نا همگون و پی آمد های ناهنجار -
۳
 

 

قهار عاصی

گی!
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

محمد اسماعیل اکبر

سرگذشت و چشم‌دید‌ها
۸
 


 

خالد نویسا

آب و دانه (رمان)

۴
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
باغبان
اثر رابندرنات تاگور
ترجمۀ عبدالرحمان پژواک
نقاشی اسراییل رویا
پیوست با گذشته
 

 
کتاب موسیقی افغانستان
را در کابل ناتهـ بخوانید
بخش‌ ۲۷

پیوست با گذشته
 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 پیشآهنگان هنرمردمی
در موسیقی سده‌ی بیستم افغانستان
داکتر اسدالله شعور
جلد اول

با پیوست با گذشته

۴
بابه سیلاوه

 ریالیزم او ضد ریالیزم
دکتر میترا
ژباړه: دوکتور لطیف بهاند
۴
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

محمد مهدی حبیب‌زاده

خاطره‌هایی از رادیو افغانستان
بخش
۳
 


 

شهلا لطیفی

نوای نهفته
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

احسان لمر

بین اندیشه های شهید میوندوال و سردار داود خان فقید فاصله زمین و آسمان است
  

ظاهر تایمن

قصه‌ی از یک دوست
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

اسماعیل فروغی

نگاهی شتابنده بر وضعیت کنونی موسیقی افغانستان
  

محمد یوسف صفا

به یاد مادر
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

۸ صبح

جنرال کریمی سرود تسلیمی سر می‌دهد
 


 

قدیر حبیب

طیاره‌های کاغذی
رمان
بخش های ۵
 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

زوزنامه اطلاعات

مخابرات حق هر شهروند است
 


 

قدیر حبیب

طیاره‌های کاغذی
رمان
بخش های ۶-۷
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


 

ذبیح الله اسمایی

طنز
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
   
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
   
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
   
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
   
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
   
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
   
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
   
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال یــــــازدهم

شماره‌ی ۲۳۸

حمل/ ثور 
۱۳۹۴
هجری خورشيدی

۱۶ اپریل ۲۰۱۵ عيسوی

در اول و شانزدهم
هر ماه‌ی عیسوی بروز می‌گردد.

 

 

 

 


 

برنامه های ویژه

 

 

 

 

 

 طورمعرفت
 


 

 

 

 

 


 

[هــنــدو گــذرـ مطالب اختصاصی] - [ Deutsch  ] - [قلعهء هندوان ـ آرشیف] - [باغ هنــدوـ دریچهء تماس] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

          Update  vom  16. 04. 2015         Nächstes     Update    am   01. 05. 2015       

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
۷۶۸/۱۰۲۴
ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ ۲۰۰۵
راجستر شده است۰

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Counter
 

  با ذکر منبع مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشور داس


بالا