دوهفته نامه ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هنـدو  و سيکهـ

 هـندوگذر ـ مطالب اختصاصی   قلعهء هـندوان (آرشیف)   همدلان کابل ناتهـ   باغ هــنـدو (دریچهء تماس)   Deutsch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


درگرامیداشت هشتم مارچ روز جهانی زن و آغاز دهمین سال نشرات کابل ناتهـ


 

 

 

 

 

 

 

 موضعگیری واحد هندوان و سیکهـ های افغانستان در پیوند با انتخابات مقام ریاست جمهوری
 دولت اسلامی افغانستان

 

 اعلام حمایت هندوها و سیکهـ‌های افغانستان از انتخابات آینده
۸ صبح

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
ملک ستیز

دوست عزیز آقای دکتر رنگین دادفر اسپنتا
رییس شورای امنیت ملی افغانستان!
 

 
 


یامان حکمت

دیباچه ای بر اصطلاح «گفتمان»

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
میر حسین مهدوی

نوبت عاشقی است یک چندی

  


زینت نور

بعد از زمین
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
سنجر سهیل

تاثیر بیطرفی کرزی بر انتقال مسالمت آمیز قدرت

  


حضرت وهریز

درهم و برهم مثل زنده‌گی

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
دکتر لطیف طبیبی

جامعه مدنی نشده افغانستان واپوزیسون بی شکل آن
" درآستانهء انتخابات افغانستان"
مضمون دوم

 
 

 


 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
ملک ستیز

دشوارترین وضعیت در روابط بین‌الملل و سیاست خارجی افغانستان با جهان!

  


فرید بارانی

یک شعر در دو زبان

بازخوانی


ته رانه ځې،

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
'هغه ورځ دې خدای راولي چې خپل محبوب وطن
 ته راشو'
 

 کتاب موسیقی افغانستان
را در کابل ناتهـ بخوانید
بخش دوم

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
پوهاند دکتر عنایت الله شهرانی

تاریخچهء اقوام در افغانستان
فصل هفتم
بلخ

  


خوبونه، تېرژوندونونه،
د روح سفر
وازي او وایراګي نظام
 استاذانو ته ډالې کېږي

ژباړه: اوس، ۱۴ برخه

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
یامان حکمت

عدالت جنگل

  


سهراب سیرت

مثنوی: قرار شد

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
پروفیسر امیرشاه حسن یار درگذشت

  

 

 


اسحاق ننګیال

داكښتونه دابادونه

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
کامل انصاری

فیل اش یاد هندوستان کرد

  


کامل انصاری

داستان فیل  
دریادمانده های سنایی غزنوی و جلال الدین محمد بلخی

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

  


 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال نهــــــم

شماره‌ی ۲۱۱

حوت 
۱۳۹۲
هجری خورشيدی

اول مارچ ۲۰۱۴ عيسوی

در اول و شانزدهم
هر ماه‌ی عیسوی بروز میگردد.

 

 

 

 


 

برنامه های ویژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

[هــنــدو گــذرـ مطالب اختصاصی] - [ Deutsch  ] - [قلعهء هندوان ـ آرشیف] - [باغ هنــدوـ دریچهء تماس] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

          Update  vom      01. 03. 2014         Nächstes     Update    am    16.  03.  2014       

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
۷۶۸/۱۰۲۴
ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ ۲۰۰۵
راجستر شده است۰

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Counter
 

  با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشوَِر داس

بالا