Kabulnath
Deutsch 

ی

 

 

۱

ی ی
 

ی

 

٢

ی ی ی

ی

 

۳

 

ی

 

 

٤

 

ی


 

 
 
 
 
 
ی ی ی
 
 
یی  
 
 

 

ۀ ی ی "ی "

 

    ی یی ی ی ی ی یی ی ی یی ی یϡ ی . ی 26 1352 . ѐ ی یی ی ϡ ی ی ی ۀ ی ی .

 

   ی ی یی ی یی ی ی ۀ ی . ی ی ۀ . ی ۀ ۀ . ی ی ی . ی ȍی ی . ی ی . ی ی ی.

  ی. ی . ی ی Ϙ ی ی یی ی ی. ی ی ϡ ی ی : ی ی .

  ی ی ی : ( ی ) ی . ی یی  ϡ ۀ . ی ی   ی ј ϡ ی Ә сی ۀ ی . ی ی ی ی ۀ ی. ی 搁ی ی . ی ی Ȑ ۀ . . ی ی ی ی ی ڡ . ی ی . ۀ ی ی ۀ ی . ی ۀ . ۀ ی ۀ ی ی . ی   ی ی ۀ ی ییی.

    ی ی ی ۀ . ی ی ی ی ی . ی ی ی. ی ی ѡ . ی ی .

 

    ی  ی ی ی ی.  ی یϡ ی ϡ ϡی ی Әی ی ی ی . ی ی ی . ی ی ی ϐی ی. ی ی ی ی ی . ی ی ی . ی  ʡ ی ی .

    ی ѐ ی یی یی   ی ی ѐ ی ی ǁی ی ѐ ی ѐ "ی " ϡ .  ی ی ی ی ј ی ی ی ی .

     ی . . ی ی ی "ی" ی. ی ی ی ύ ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی.ی ی ی . یی ۀ ی ی ی ی ی. ی ی ی ی. یۀ 捁ی ی ی ی . ی ی ۀ ی ی ی ی ی.

   ۀ ی ی یی یی یی ϡ Ԙ Ȑی ی ی ی ی ی.

     یی ی ی ی ی ی ѐ   ی ی ی ی ی Ԙ یϡ ی ی ی ی یϡ  ی ییی ۀ "یی" ی ی . ی ی ی ی ی یʘ .   ی یی

 

ی ی

 

ی Ӂی Ϙی . ی ی Ϙی ی ی.

    ی ی ی ۀ ی ی . ی ی ۀ ی ی ی ی یی.

  ی یϡ ی یۀ ی ی ی . ی ی ( ی یی ) ی یی ی ی . ی ی . ی ی ی ی یی 12 ی Ӂϡ Ȑیی ی یی ی.

   ی ی ی  ی ی ی   ی Ȑیی. ی ǘ ی ی ی .

  ی ی ی . ۀ ی . ی ی ی . ѐ ی ی ʘی ی ی . ۀ ی ۀ ی ی ی . ی ی ی ی ی ی. ۀ ی ی ی ی ی . Ԙ ی ی ی ی ی ј 1974 .

     ی ی юی ی ی یԡ ی ی ی ی. ی ی ی ی یʘ . ی ی ی ۀ ی ی.  ی ی  ی ͡ ی یϡی ی ی ی Ͽ

  ی ی ی ی ی .

   ۀ ی ۀ ی . ۀ ی ی ی ی ی ʐی ی ی Ԙ ی.

    ی ی ی. یی یۀ ی ی ی یی یۀ ی ی ی . یۀ ی ی ی ǁ ϡ یی Paul R. Friedrich  ی.

 یИ یۀ ی یی ی یی Kaiserlauten   . ی ی ییی Kaiserlauten ی 1972 . ۀ ی ۀ ی . ۀ ی ی ی юی ی ی. И ی 1974 . . ی ی یی ϡ یۀ ی ی ی  ی. ی ی ییی . ی ʡ ی ی ی ۀ ی ی ی ۀ ی . یی ی ی ی ۀ یی ی ی ۀ ی ی . ی ی ی ی ی ǐ ی یی ی   ی ۀ .

   ی ی ی юی ی ی ی ǘ ی.

    ی ی یی ی یۀ ی ی ǘ ی ی ی ͘ ی ϡ Ӂی ϡ ی ۀ ϡ ی  ی .

  

ی ܐ   

јی ی ی

͘ یی

ی

ی

ی ۀ

эی یی ʡ

ی ی

ۀ ی

ی 捁

ϡ ی

یۀ ϡ  ی Ә

ی یی ی ی

ی

"ۀ ی   ۀ

ی Ҙۀ ی " 

 


 

   118                 /   ۱۳۸۸  ی یی      ǁی  2010