دوهفته نامه‌ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرنده‌ی آگاهی‌هايی ويژه پيرامون زندگی افغان‌های هنـدو  و سيکهـ

 

 

هـندوگذر ـ مطالب اختصاصی   قلعهء هـندوان (آرشیف)   همدلان کابل ناتهـ   باغ هــنـدو (دریچهء تماس)   Deutsch

 

 

 

 

 

 

 

 
 


میر حسین مهدوی

ماجرای جنگ

 
 


زهرا صور اسرافیل  

زن و آزادگی در اشعار مسرور نجیمی

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


نصیر مهرین

کوتاه نوشت‌هایی روز

 
 


صنم عنبرین

سروده‌ی تـــــو

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


ملک ستیز

چرا طالبان رسانه‌ها را آماج قرار می‌دهند؟
جنگ فکری فراگیر تر از جنگ جبهه‌یی!

 
 


نازی کریم

برگردان چند سروده از کنفرانس ادبی سارک

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


یامان حکمت

"عدم امنیت نشانه‌ای" و نظامهای ترس خورده

 
 


عارفه بهارت

بهار خواهد شد؟

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


سیامک بهاری

صلح با طالبان
خودی و بیگانه کیست؟
 

 
 


زیور نعیمی

خاکستر مهتاب

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


۸ صبح

برق کابل را تامین نمی‌توانید از «کاسا یک هزار» حرف می‌زنید
 

 

 


سید رضا محمدی

میران در آیینهء هنر

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
خاطره‌های دردانگیز

(قصه‌ها و خاطرات عبدالخالق فراهی
از دوران اسارتش
نزد سازمان القاعده و طالبان پاکستانی)

نویسنده: محمد انور وفا سمندر
۱۷

 
دردونکې خاطرې
 
(د عرب اسلامپالو په بند کې،
 د عبدالخالق فراهي
 د بند مودې کیسې)
 
لیکوال: محمد انور وفا سمندر
۱۷

 

 

 

 

 

         
          


اسد بودا

کمون، صدای چپ

صدایِ راست ـ که کژی‌هایش را می‌بنیم‌ـ، صدایِ مسلط در افغانستان است

 
باغبان
اثر رابندرنات تاگور
ترجمۀ عبدالرحمان پژواک
نقاشی اسراییل رویا
پیوست با گذشته
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


فهیم فرواک

نقش جامعهٔ مدنی و چیستی این مفهوم
 

 


 


میترا مهر

غزل‌پرست

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیدفریدن ابراهیمی

 یادداشتهایی به آدرس گردآورنده ی کتاب  "پوسته ای با خشاب های خالی”


 

 
 


نصیر مهرین

درحاشیۀ "حسین «آرمان»،
آوازخوان، گیتارنواز یا هیچ یک؟"

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


اسماعیل فروغی

چرا بیشترینه رویا های ما تحقق نمی یابند ؟

 


 


هما امیری

یک سال پس از وفات شادروان نجیمی

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

دپلیوم انجنــــیرداوری

غـــرق در گـــرداب وافسون شایعات
 مغرض ۳

 
 


 


نصیر مهرین

به بهانۀ انتشارکتاب خاطرات شادروان میرمحمد صدیق فرهنگ

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

سال یــــــازدهم

شماره‌ی ۲۵۷
 دلو ۱۳۹۴
هجری خورشيدی

اول فبوری ۲۰۱۶

در اول و شانزدهم
هر ماه‌ی عیسوی بروز می‌گردد.

 

 

 

 


 

برنامه های ویژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

[هــنــدو گــذرـ مطالب اختصاصی] - [ Deutsch  ] - [قلعهء هندوان ـ آرشیف] - [باغ هنــدوـ دریچهء تماس] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

          Update  vom   01. 02. 2016         Nächstes     Update    am       16. 02. 2016       

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
۷۶۸/۱۰۲۴
ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ ۲۰۰۵
راجستر شده است۰

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Counter
 

  با ذکر منبع مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشور داس


بالا