دوهفته نامه ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هنـدو  و سيکهـ

 هـندوگذر ـ مطالب اختصاصی   قلعهء هـندوان (آرشیف)   همدلان کابل ناتهـ   باغ هــنـدو (دریچهء تماس)   Deutsch

              

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
مریم محبوب

انتخابات، یک گام بلند زنانه!!

  


رضا محمدی

 مروري بر کتاب تازه سيامک هروي

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
عبدالهاری جهانی

د افغانستان وروستي انتخابات او لومړني اخطارونه

  


صنم عنبرین

بهار می‌شود

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
عاصیه دادشانی

نقش و حضور زن در اجتماع

  


آرش آذیش

تاتاراج جانم

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
کامل انصاری

سلسال و شه مامه
(دو همبزم و دو همسنگ)
 

 

 

  


دکتر ولی پرخاش احمدی

بادداشتی بر نبشتهء
«استاد واصف باختری، شکوهستانی از شعر»

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انور وفا سمندر
د بل بدلولو دوزخ ، کتاب
په کابل ناتهـ کی
لومړی برخه
 

 کتاب موسیقی افغانستان
را در کابل ناتهـ بخوانید
بخش
پنجم
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
میر حسین مهدوی

ما و مسئله ی کودکی

  


دیوان مهیندر چهبر

یادی از کابل جان

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
محمد ابراهیم فتا

عبدالعلی مزاری اسطورهٔ کم همتای مقاومت و نبرد عادلانه او

  


زیور نعیمی

چند سروده ی کوتاه

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
۸ صبح

رای مردم باید تعیین کننده باشد

  


یامان حکمت

تنهایی

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
صدیق رهپو طرزی

‫سبد انتخاباتی :
حزب های کهنه کار، با مخرج مشترک دیدگاه اسلامی

 
 


وحید بکتاش

نگاه

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 حضرت وهریز

چند سروده ی ناب
 

  


محمد سرور دانشپور

چند سروده ی تازه

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

  


ظاهر تایمن

"اتاق هشت"
روایتی از یاد ها (سال های ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹)
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

  


 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال دهــــــــــم

شماره‌ی ۲۱۴

حمل/ ثور 
۱۳۹۳
هجری خورشيدی

شانزدهم مارچ ۲۰۱۴ عيسوی

در اول و شانزدهم
هر ماه‌ی عیسوی بروز میگردد.

 

 

 

 


 

برنامه های ویژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

[هــنــدو گــذرـ مطالب اختصاصی] - [ Deutsch  ] - [قلعهء هندوان ـ آرشیف] - [باغ هنــدوـ دریچهء تماس] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

          Update  vom      16. 04. 2014         Nächstes     Update    am    01.  05.  2014       

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
۷۶۸/۱۰۲۴
ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ ۲۰۰۵
راجستر شده است۰

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Counter
 

  با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشوَِر داس

بالا