کابل ناتهـ، Kabulnath


بخش های پیشین

(۱)
(٢)
Deutsch
هـــنـــدو  گذر
قلعهء هــــنــدوان

همدلان کابل ناتهـ

باغ هـــندو
دروازهء کابل

 
 
 
راز خوابیده_ اسرار مرگ دکتر نجیب الله
 
 
 
تالیف رازق مأمون
 

جواب:

مانند اين كه ما اكنون  حتي با اسرائيل و امريكا درين زمينه كار كرده ايم. و حتي خود ملا رباني آخند و من چند بار در اسلام آباد با ريفريونجي نماينده اسرائيل هم ملاقات هايي انجام داده ايم. و با استفاده از امكانات سيد محمد گلابزوي حتي براي تقويت نظامي پاكستان هم كوشش هايي كرده ايم كه اين خود براي تقويت فوج پاكستان سودمند است كه از طريق تحريك،  فايده آن به ما هم مي رسد.

امضاي غرزي

 

صفحه پنجم

دولت اسلامي افغانستان

رياست استخبارات

امضاي مستنطق

تاريخ 30 بر 31 /2/1376

سوال هفده هم :

شما افراد ( دصلحي غورزنگ) خود را كه فعلا در جبهات نظامي با تحريك فعاليت دارند، و هم به نفع تحريك ، فعاليت هاي سياسي را انجام مي دهند، نام ببريد.

جواب :

افراد نظامي ما اين دوستان هستند:

نبي قاطع ، قوماندان كوماندو كه در وزارت دفاع، يك غند دارد.

طوفان كه در حال حاضر دركندهار است.

سعيد محمد رئيس اركان غند همراه جلال الدين حقاني.

آنمحمد در فرقه ده يك غند دارد.

 كمال معاون گارد ملي.

 گلاجان رئيس اركان نظامي دريكي از غند هاي جلال الدين حقاني

دوستان ما كه در سطح عالي استخبارات قرار دارند:

يكي خودم هستم.

نواز خان سكرتر و كارشناس رئيس عمومي

ملا حمدالله در رياست نظامي

ملا اسدالله سروري ،

درگروپ خاص اوپراتيفي كه درشمال كار مي كنند، هريك :
دگروال عارف، جنرال اكبر بخاري ، دگروال عبدالقدوس سالارزي ، دگروال شيراحمد، دگروال سيداحمد در رياست عمومي ، دگروال عصمت الله ، دگروال عبدالشكور، دگروال شيرين، دگروال سراج الدين ( مولانا) كه وي در گروپ خاص نيز عضويت دارد و همچنان دگروال ياردل.

شماري از دوستان ما به دليل همكاري با تحريك اسلامي نزد دوستم زنداني اند كه آنان هريك اعضاي كميته مركزي ( د صلحي غورزنگ ) هستند؛ مانند داوود مصباح ، تورن جنرال سخي ظفر، مهندس عبدالقدوس قاطع ، بريد جنرال سيد جان كه حتي به فرمان اميرالمؤمنين برايش وظيفه سپرده شده بود. وقتي افشا و گرفتار شدند، به طور عاجل به اميرالمؤمنين خبر دادم كه مي توانيد درين باره از ايشان پرسان كنيد.

امضاي غرزي

 

صفحه ششم

دولت اسلامي افغانستان

رياست استخبارات

امضاي مستنطق

مورخ 14 بر 15/3/1376

 

سوال هجده هم :

كمونيست هاي پرچمي را كه هم دشمنان  تحريك اسلامي ودشمنان ( دصلحي غورزنگ ) شما هستند، مي شناسيد؟ اگر مي شناسيد چرا عليه آنان اقدام نمي كنيد و نام هاي چه است؟

جواب :
اين افراد از امنيت دولتي سابق باقي مانده اند. من به اميرالمؤمنين گفتم كه بايد آن ها بركنار شوند. آنان عبارت اند از:

صبور معاون رياست هفت

حامد معاون رياست دوم

ملتان معاون رياست سوم

حميد رئيس دفتر اسناد

سيد امير معاون رياست نظامي

آدم خان معاون رياست دوازده هم

محمد عالم سرپرست مديريت كادر و پرسونل

محمد فهيم رئيس خدمات صحيه

ملتان معاون رياست امنيت كابل

نوراحمد معاون كادري اداره دهم

فاروق رئيس رياست هشتادو نه

بريال معاون رياست شش

نجيب معاون رياست اول

عبدالحكيم معاون رياست لوجستيك

احمد شاه مدير عمومي كوپراتيف

عبدالحكيم قوماندان تشريفات

وارث مدير مالي

بيانگر معاون رياست چهار

عبدالباري معاون اداره پنج

اسدالله آمر احتساب حوزه يازده ، كه همه شان وابسته به گروه خاد دكتر نجيب هستند.

امضاي غرزي

 

 سوال نزده هم :

مسئوليت جناح سياسي شما را دركابل چه كسي بر عهده دارد؟

در روي صحنه، من هستم؛ مگر درعقب صحنه بهلول غزنيوال معاون سياسي و نظامي ( دصلحي غورزنگ ) قرار دارد كه كليه امور سياسي و نظامي را به انجام مي رساند و اوبا شوراي سرپرست ومولوي احسان الله احسان، درنظام كار مي كند.

امضاي غرزي

سوال بيستم:

نام هاي آن عده برادران پاكستاني وابسته به نظاميان آي ، اس، آي را كه با ما وشما كار مي كنند، ذكر كرده مي توانيد؟

جواب :

بلي ، افراد نظامي هريك عبارت اند از:

بريگارد اشرف افريدي

سلطان صاحب ( كرنيل امام )

رياض صاحب

كرنيل اسلم خان

و بابر صاحب

امضاي غرزي

 

صفحه هفتم

دولت اسلامي افغانستان

رياست استخبارات

امضاي مستنطق

مورخ 14 بر 15 /3/1376

 

سوال بيست و يكم:

مقامات دولت اسلامي در باره شما مي گويند كه شما از موتر ها سوء استفاده كرده و همچنان رشوه ستاني كرده ايد، به همين علت امر بازداشت شما  صادر شده است.

جواب:

شما مي توانيد به دفترم برويد و وسايل دفتر مرا كه چه چيزهايي را براي وظيفه گرفته ام مطابق اسناد به رياست عمومي تحويل داده ام. هم موتر وهم سلاح ها را . و يك موتر شخصي ام كه نمبر پليت اي ، اف

  دارد ، درلندي كوتل ايستاده است كه در سراي حاجي لالكوي شينواري است. هر وقت من از تورخم به اسلام آباد مي روم ، از آن استفاده مي كنم. دركابل با آن گشت و گذارنمي كنم كه به اساس وظيفه، براي عامه مردم افشا نشود. ازين موضوع ملا رباني و قاري احمدالله هم اطلاع دارند. پس اگر كسي ادعا دارد كه من رشوه گرفته ام ، درمحكمه حاضر هستم كه محاكمه شرعي باشد اما محكمه غزني چي ها وپرچميان نباشد.

امضاي غرزي

سوال بيست و دوم:

به جواب يك سوال گفتيد كه اميرالمؤمنين از من اطلاع دارد و مرا فوري آزاد خواهد كرد. آيا شما اميرالمؤمنين را از نزديك مي شناسيد؟

 جواب :

من چند بار در جوابات خود گفتم كه اميرالمؤمنين مرا از نزديك مي شناسد. حتي موضوع كارت مرا نيز از وي پرسان كنيد كه آيا اين كارتي را كه من دارم ، او هم نزد خود دارد و يا خير؟

امضاي غرزي

سوال بيست وسوم

شما به چه دليلي به بر اساس مكتوب رسمي به صليب سرخ معرفي شده ايد؟

جواب :

من نماينده رسمي تحريك اسلامي در امور مبادله اسيران در صليب سرخ هستم. و حتي نماينده رسمي موسسات ملل متحد ( يواين) نيز هستم كه يگانه موسسه در صليب سرخ است. اين موسسه به رهبري ميشل ، پس از ملاقات من و ملارباني با او، هرنوع كمك را به تحريك اسلامي انجام مي دهد و روابط بسيار خوبي با تحريك طالبان و جنبش صلح دارد.

امضاي غرزي

 

صحفه هشتم

دولت اسلامي افغانستان

رياست استخبارات

امضاي مستنطق

مورخ 20 بر 21 / 3/1376

 

سوال بيست و چهارم

اين كه شما مي گوئيد صليب سرخ براي ما و تحريك اسلامي كمك هاي زيادي ارائه مي كند، پس چرا اين كمك ها براي ملت مظلوم داده نمي شوند؟

 جواب :

اكنون پروسه جديد جريان دارد كه كليه موسسات فعال ، در امر آبادي افغانستان كار كنند كه درين عرصه نقش صليب سرخ به درجه اول و مهم است كه نتايجش معلوم خواهد شد.

امضاي غرزي

 

سوال بيست و پنجم

آيا فعاليت هاي غير اسلامي موسسات صليب سرخ و ساير موسسات ، يعني جلب و جذب براي عيسويت و يهوديت در افغانستان اسلامي وجود داردويا خير؟

جواب :

در حال حاضر به آن نيازداريم. وقتي شمال فتح شود و افغانستان واحد تشكيل شود، مردم از لحاظ خوراك وپوشاك تأمين شوند، اما من در باره عيسويت چيزي گفته نمي توانم.

امضاي غرزي

سوال بيست وششم

شما در پاسخ به سوال هجده هم نام يك تعداد افراد را ذكر كرديد كه وابسته به دكتر نجيب الله اند  نام نجيب الله را هم ذكر كرديد. آيا مرگ تحميلي دكتر نجيب الله را جناح شما يعني ( دصلح غورزنگ ) انجام داد و سپس بالاي تحريك اسلامي قبولانده شد؟

جواب:

ما به اين افتخار مي كنيم كه داكتر نجيب الله را مردار كرديم و هم برادر خاديست او احمدزي را مرداركرديم. وقتي آن ها را به ارگ آورديم و مردار كرديم، كرنيل امام و رهبر غورزنگ و چند تن از طالبان و بهلول صاحب با من بودند.و آخرين اجنت روس ها را با آرمان هايش نابود كرديم و قاتل ملت را مجازات كرديم. ما هيچ گاه مسئوليت اين كار به دوش تحريك اسلامي نمي گذاريم و نه تحميل مي كنيم. وقتي ملا محمد عمرآخند ازين اقدام اطلاع يافت برايش گفتيم كه ما انتقام رفقاي خود را گرفتيم.

امضاي غرزي

سوال بيست وهفتم

شما انتقام كدام رفقاي خود را گرفتيد؟ نام هاي آن ها را بنويسيد.

جواب :

ما نخست انتقام ملت شهيد پرور افغان را گرفتيم. سپس انتقام آن عده دوستان  شهيد خود را گرفتيم كه در قيام ضد كمونيستي ( شانزده حوت 1386) سهم داشتند.به خصوص قصد شهيد آصف شور را گرفتيم.

امضاي غرزي

 

صفحه نهم

دولت اسلامي افغانستان

رياست استخبارات

امضاي مستنطق

مورخ 20 بر 21/ 3/1376

 

سوال بيست وهشتم

او را براي جلب رضايت چه كساني كشتيد؟ از مرگ او چه سودي نصيب جنبش شما كرده و يا مي كند؟

جواب :

من براي شما گفتم كه ما قصد دوستان خود به خصوص آصف شور را ازوي گرفتيم. همچنان انتقام دوستان پاليسي خارجي خود را كه هم اكنون با تحريك همكاري مي كنند، گرفتيم.

امضاي غرزي

سوال بيست و نهم

دوستان خارجي شما كي ها اند؟
منظور من تنها دوستان خارجي ما نيست ، بلكه دوستان تحريك اسلامي و جنبش مصالحه ملي – جمهوري اسلامي پاكستان وكشور هاي امريكايي است. تا به كمك آنان كشور را خلع سلاح كنيم وصلح را برقرار كنيم  وبه همكاري آنان دست به آبادي بزنيم.

امضاي غرزي

سوال سي ام

چرا او را سحرگاه درچهار راهي آريانا به دار آويختيد .آيا شما با اين كارسبب بدنامي تحريك اسلامي نشديد؟

جواب :

چند بار براي شما گفتم كه تحريك اسلامي درين كار مسئوليت ندارد و رهبران شان نيزدرآن جا حضور نداشتند.ما اين كار را افتخار مي دانيم. وي از همين چهار راهي به اشاره روس هاي كمونيست برضد مردم ما شعار مي داد و ازهمين جا بر ضد پاكستان راه پيمايي كرده بود. درحالي كه پاكستان اسلامي خانه هجرت ما بود.

امضاي غرزي

سوال سي و يكم

وقتي رهبران تحريك خبر شدند، كدام اقدامي انجام ندادند؟

جواب:

 من گفتم كه كار از كار گذشته بود. ديگر چه گفته مي توانستند؟ آن موضوع را كرنيل امام با تحريك حل و فصل كرد. ديگر درين باره سوال نكنيد.

امضاي غرزي

سوال سي ودوهم

كار هاي خيري را كه شما در عرصه نظامي در كابل انجام داده ايد، تشريح كنيد و بحث آينده را كنار بگذاريد.

 

جواب:

كار هايي را كه من انجام داده ام، در خط اول دشمن بوده است كه مقامات دولت اسلامي ازآن مطلع اند. ما با كار اوپراتيفي براي نخستين بارخط اول دشمن را تا جبل السراج شكستيم.

امضاي غرزي

 

صفحه دهم

دولت اسلامي افغانستان

رياست استخبارات

امضاي مستنطق

مورخ 3 بر 4 /4/ 1376

 

سوال سي و سوم

از اوايل تحريك اسلامي، شما چه خدماتي را براي تحريك انجام داده ايد؟

جواب:

من در دوره كار خود پلان هاي باند مسعود وخليلي ، باند دوستم و جاسوسان ايراني را كشف و خنثي كرده ام.و تمامي برنامه هاي كا، جي ، بي را خنثي كرده ام. كار مهمي را كه انجام داده ام اين است كه جنرال ملك برادر رسول پهلوان را با استفاده از امكانات ( غورزنگ) و همكاري پاكستان به عقد پروتوكول وادار كردم كه به طور خصوصي با ما رابطه دارد. چند بار درپاكستان هم با وي ملاقات كرده ايم.ملا غوث آخند هم درجريان است.هيأت پاكستان هم حضورداشت كه نتيجه اش معلوم خواهد شد كه  به نفع تحريك برضد دوستم به زودي كودتا خواهد كرد و دوستم نابود خواهد شد.

امضاي غرزي

سوال سي وچهارم

براساس اطلاعات ما، شما هفته وار مبلغ شش صد لك افغاني از حساب مصارف اوپراتيفي تحريك اسلامي اخذ كرده ايد واين پول را در برنامه هاي جلب و جذب غورزنگ مصرف كرده ايد.

جواب:

ما اين پول را در خط اول دشمن مصرف كرده ايم كه تمامي شاهدان موجود اند. همچنان قوماندان هايي كه ما اين پول را براي شان مصرف كرده ايم، حاضر اند.

 

در صورتیکه بخش های دیگر را نصیب شدم خدمت پیشکش خواهم داشت ایشور داس

بالا

دروازهً کابل
 

شمارهء مسلسل97           سال پنجم          جوزا    ۱۳۸۸  هجری خورشیدی          جون 2009