دوهفته نامه‌ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرنده‌ی آگاهی‌هايی ويژه پيرامون زندگی افغان‌های هنـدو  و سيکهـ

 

 

هـندوگذر ـ مطالب اختصاصی   قلعهء هـندوان (آرشیف)   همدلان کابل ناتهـ   باغ هــنـدو (دریچهء تماس)   Deutsch

 

 

 

 

 

 

 

  


میر حسین مهدوی

در همسایه‌گی مرگ

  


زینت نور

بی‌ربط ها ٬٬۴٬٬

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


نصیر مهرین

پاکستان، از افغانستان چه می خواهد؟ ۱

  


صنم عنبرین

فرار از پاییز

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


داکتر ملک ستیز

یا افغانستان در شعاع ژیوپولیتیک روسیه قرار دارد؟

 


 


استاد رشید بهادری

یک سبد حکایت

راز و رمز پیروزی

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


حمزه واعظی

هزاره ها؛ منابع قدرت والگوی رهبری سیاسی

( به بهانه‌ی سفر استاد شفق به کابل)
 

 


 


لیلا صراحت روشنی

خشک

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


نجیب داوری

توطئه امریکایی

 
باغبان
اثر رابندرنات تاگور
ترجمۀ عبدالرحمان پژواک
نقاشی اسراییل رویا
پیوست با گذشته
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
خاطره‌های دردانگیز

(قصه‌ها و خاطرات عبدالخالق فراهی
از دوران اسارتش
نزد سازمان القاعده و طالبان پاکستانی)

نویسنده: محمد انور وفا سمندر
۱۰

 
دردونکې خاطرې
 
(د عرب اسلامپالو په بند کې،
 د عبدالخالق فراهي
 د بند مودې کیسې)
 
لیکوال: محمد انور وفا سمندر
۱۰

 

 

 

 

 

         
         
 


امان معاشر

مصاحبه با جنرال عبدالروؤف بیگی
 

 
 


خالد نویسا

آب و دانه
رمان، بخش فرجامین

         
         
         
 


۸ صبح

کندز «پوستینی» که به‌خاطر «کیک‌ها» آتش زده شد

 
 


قهار عاصی

وقتیکه

         
         
          


برشنا نظری

نقش سینما و موسیقی هند در روابط سیاسی افغانستان با هند و پاکستان

 
 


زیور نعیمی

جویدن

         
         
         


 


مریم محبوب

مریم منصف، نخستین دوشیزه جوان افغان

  


خانه‌ی مولانا در فرانکفورت

فراخوان عرس مولانا

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 


 


غلام حیدر یگانه

کابل، کابل، کابل

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

سال یــــــازدهم

شماره‌ی ۲۵۰
 میزان/عقرب ۱۳۹۴
هجری خورشيدی

۱۶ اکتوبر ۲۰۱۵ عيسوی

در اول و شانزدهم
هر ماه‌ی عیسوی بروز می‌گردد.

 

 

 

 


 

برنامه های ویژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

[هــنــدو گــذرـ مطالب اختصاصی] - [ Deutsch  ] - [قلعهء هندوان ـ آرشیف] - [باغ هنــدوـ دریچهء تماس] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

          Update  vom      16. 10. 2015         Nächstes     Update    am              01. 11. 2015       

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
۷۶۸/۱۰۲۴
ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ ۲۰۰۵
راجستر شده است۰

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Counter
 

  با ذکر منبع مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشور داس


بالا