دوهفته نامه‌ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرنده‌ی آگاهی‌هايی ويژه پيرامون زندگی افغان‌های هنـدو  و سيکهـ

 

 

هـندوگذر ـ مطالب اختصاصی   قلعهء هـندوان (آرشیف)   همدلان کابل ناتهـ   باغ هــنـدو (دریچهء تماس)   Deutsch

 

 

 

 

 

 

 

 
نامه شورای فرهنگی هندوان و سیکهـ‌ های افغانستان

عنوانی کمیسیون مستقل اصلاح نظام انتخابات  افغانستان

 

  

میر حسین مهدوی

نگاهی به " از طنین رنگ" مجموعه ی شعر
محمد بشیر رحیمی
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

۸ صبح

یک کرسی برای هندوباوران
 
  

زینت نور

وزش
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

۸ صبح

چرا پاکستان مورد سوال قرار نمی‌گیرد؟

 
  

خجسته الهام

هوا
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

محمد مهدی حبیب‌زاده

خاطره‌هایی از رادیو افغانستان
بخش ۱۰
  

فروغ فرخزاد

دلقک
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیشآهنگان هنرمردمی
در موسیقی سده‌ی بیستم افغانستان
داکتر اسدالله شعور
جلد اول

با پیوست با گذشته
۱۱ـ بابه دا ملا بابه

 

 
دردونکې خاطرې
 
(د عرب اسلامپالو په بند کې،
 د عبدالخالق فراهي
 د بند مودې کیسې)
 
لیکوال: محمد انور وفا سمندر
۵
 

 

 

 

 

 

         
         
خاطره‌های دردانگیز

(قصه‌ها و خاطرات عبدالخالق فراهی
از دوران اسارتش
نزد سازمان القاعده و طالبان پاکستانی)
نویسنده: محمد انور وفا سمندر
۵

 
ریالیزم او ضد ریالیزم
دکتر میترا

ژباړه: دوکتور لطیف بهاند
۱۰

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

نبرد ما برای نجات یونان

امیر هوشنگ اطیابی
 
 


 

خالد نویسا

آب و دانه
رمان، بخش ۸
         
         
         


پروفیسور عبدالخالق رشید

هندوستان نن خپل نومیالی پوهاند او ساینټسټ
او ددغه هیواد رښتینی مفکر له لاسه ورکړ
 
 


سید فریدون ابراهیمی

نامه هایی که نوشتم اما پست نکردم


 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 


 

مجیب مهرداد

قصه زادگاهِ من
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
   
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
   
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
   
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
   
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
   
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
   
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
   
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
   
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
   
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

سال یــــــازدهم

شماره‌ی ۲۴۵

 اسد 
۱۳۹۴
هجری خورشيدی

اول اگست ۲۰۱۵ عيسوی

در اول و شانزدهم
هر ماه‌ی عیسوی بروز می‌گردد.

 

 

 

 


 

برنامه های ویژه

 

 

 

 

 

 طورمعرفت
 


 

 

 

 

 

 


 

[هــنــدو گــذرـ مطالب اختصاصی] - [ Deutsch  ] - [قلعهء هندوان ـ آرشیف] - [باغ هنــدوـ دریچهء تماس] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

          Update  vom   01. 08. 2015         Nächstes     Update    am  16. 08. 2015       

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
۷۶۸/۱۰۲۴
ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ ۲۰۰۵
راجستر شده است۰

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Counter
 

  با ذکر منبع مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشور داس


بالا