کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

همدلان کابل ناتهـ


دريچهء تماس

 

Deutsch

دروازهً کابل

 

دفتر شعر

این غرب، این غروب

از

منصور سائل شباهنگ

 

 

 

شناسنامه:

نام کتاب: این غرب و این غروب

نویسنده : منصور سائل شباهنگ

صفحه آراء: سیف الله « زمانی »

تیراژ : ٣٠٠ نسخته

طبع : مطبعه احمــــــــــد شهرنو ـ کابل افغانستان

تاریخ نشر : قوس ١٣۸٣

 

 

"این غرب، این غروب"، دفتر شعریست که شاعر جوان و جوان اندیش کشور جناب منصور سائل شباهنگ اخیرأ پیشکش علاقه مندان ادب فارسی نموده است.

این کتاب در ۷١ صفحه بیشتر از سی و هشت عنوان شعر و چندین دوبیتی های نازنین و دلنشین را دربر دارد.

آقای شباهنگ رویهم رفته سرودهایش را به شاعران بلندمرتبت تقدیم داشته که مضمون آنها مسایل گوناگون اجتماعی را بازگو میدارند.

نام مجموعه، عنوان قطعه شعری است که شاعر به استاد گران ارج واصف باختری تقدیم کرده و آن را در همین شماره « مصباح کابل» کابل ناتهـ گذاشته ام، تا برای خواننده گرامی، اندکی از استعداد و توانایی کار هایی فرهنگی این جوان اندیشمند  هویدا گردد.

 

زنده گی منصور گرامی را پرنور و قلمش را پربار آرزو میداریم.

 

 

                                                      ***********

بالا

 

دروازهً کابل

سال اول            شمارهً شانزده               نومبر  2005