کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از همیشه تا هنوز

 

 

شناسنامه:

 

 

نام کتاب: از همیشه تا هنوز

شاعر: خالده نیازی

چاپ: چاپخانه گردون Gardoon برلین

زمان چاپ: زمستان ١٣۸٤

طرح روی جلد: اکرم ایوبی

گرافیک: سارا آزاد فرد

  

 

مجموعه شعری از همیشه تا هنوز، از شاعر جوانان و با قریحه بانو خالده نیازی میباشد، که به هنر، به عشق، به هنرآزادی و هنر عشق و آزادی و به شعور پیشکش شده است.

 

بانو نیازی نام شناخته شده در جمع فرهنگیان افغان و ایران میباشد. سروده های او همواره در نشرات بیرون مزری افغانی و ایرانی بازتاب وسیع داشته است.

خالده نیازی نه تنها به قالب های کلاسیک و نو شعر میسراید، بل مقالاتی در زمینه های گوناگون اجتماعی، زندگی بانوان در افغانستان و وضعیت جوانان و دوشیزه گان در زمان جنگ و بعدی آن به قلم آورده که همواره ستایش و تحسین انسان پاکدل و پاکنهاد را همراه داشته اند.

او همکار دایمی نهاد گویته المان در کابل نیز میباشد که در راه اندازی همایش های هنری و فرهنگی افغانستان – المان نقش سازنده را ایفا می نماید.

مگر در مورد مجموعهء شعر همیشه تا هنوز اندک حرف های دارم، که یکسر جنبهء پیشنهادی داشته و میشود در چاپ های بعدی آنها را مدنظر گرفت:

 

مجموعه از ویرایش خوب برخوردار است. هرگاه در آغاز آن فهرست سروده ها گذاشته میشد، با هر سروده ی تاریخ و محل سرایش آن ذکر میگردید و نبشتهء "پیشکش" نام شاعر را برغم تایید و دستخط بر دامن میداشت، خوبتر میبود.

 

کابل ناتهـ، باور دارد که این مجموعهء مورد علاقه گسترده تری دوستداران ادب فارسی قرار میگیرد.

 

برای خالده نیازی سرسبزی و سرفرازی های مزید آرزو میکنم.

 

***********

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٢۸                           سال دوم                                   می ٢٠٠٦