همدلان کابل ناتهـ

Deutsch

دروازهً کابل

 

 

گزارشی از محفل روز جهانی زن

گزارش از: عتیق

 

روز یکشنبه سیزدوهم ماه مارچ محفلی زیر نام " روز جهانی زن را گرامی میداریم" در سالون زیبای موزیک هاوس در شهر هامبورگ دایر گردید، که تعداد زیادی از هموطنان و عده یی از المانی ها در آن اشتراک کرده بودند.

این محفل که به ابتکار خانم زهره چوپان از خانم های فرهنگ دوست و خیرخواه و همکاری آقای نصیر مهرین نویسنده نامور، دایر شده بود، با دعوت از خانم اندیا دختر، احسان الله دافغانستان پسر، لیلا طرزی دافغانستان و سکندر فرزند خانم اندیا گیرایی خاصی یافت. هنگام ورود خانوادهً مرحوم اعلیحضرت امان الله خان، شرکت کننده گان به پای برخاسته و با کف زدن های دوامدار از آنها استقبال کردند.

محفل با اندکی تأخیر از وقت معینه حوالی ساعت چهار بعد از ظهر با تلاوتی از آیاتی از قرآن مجید توسط خانم محسنی فیضی آغز یافت. خانم مستوره هاشمی برنامه را اعلان نموده و از خانم چوپان دعوت کرد که سخنان خیر مقدم خویش را به سمع حضار برساند. متن آلمانی سخنان او توسط دوشیزه ساغر چوپان قرائت گردید. خانم چوپان انگیزه تجلیل روز زن را تذکر داده یاد آوری کرد که محفل امروز را خصوصأ به منظور یاد از ملکه ثریا و خدمات او اختصاص داده ایم. از شرکت فرزندان شاه تشکر کرد.

خانم اندیا طی سخنرانی مفصلی، سیر تلاشهای را یاد آور شد که برای رسیدن زن به آزادی و حق ـ در افغانستان دیده است. در بخشی از سخنان خویش به خاطراتش از ملکه ثریا و آرزو های نیک او پرداخت. سخنان عاطفه برانگیزش با کف زدنهای ممتد مواجه می گردید. سخنرانی بعدی استاد لطیف ناظمی بود. وی از زحمات دوره امانی و خصوصأ ملکه ثریا و خانواده طرزی یاد کرد و در خلال سخنانش گفت: مرد ها برای زنان چیزهای را داده اند و چون دل شان خواسته است آن را پس گرفته اند. وی نقش خود زنان را برای ایجاد تحرک حق طلبانه آرزو کرد. بعدأ آقای نصیر مهرین نوشته مختصری خواند که در آن از جمله به وضع موجود زنده گی زنان اشاره کرده، با ارائه پیشنهاد هایی توجه جدی تر را به زنده گی زنان مطالبه کرد.

خانم کارین (آلمانی) در بارهً حقوق زنان و نیازهای زنان افغان صحبت کرد. سپس نوبت سخنرانی شهزاده احسان الله دافغانستان رسید. شهزاده از پیشینه ها و ضرورت توجه به حقوق زنان یاد کرد و آرزو برد که زنان در افغانستان از شر مشکلات آزاد شوند.

از میان پیام ها، بیام خانم لیلا تیموری که از امریکا فرستاده شده بود، خوانده شد. در پایان این قسمت، گلهای برای شــــــرکت کنده گان توزيع گردید. گلهای آقایان لطیف ناظمی و نصیر مهرین را با این دلیل که بدون سهم و مشارکت و همنوایی خانم های شان نمی توانند به امور فرهنگی و پژوهشی رسیده گی کنند، به خانم ناظمی و خانم مهرین سپردند.

خانم زهره چوپان فلم مستندی را نمایش داد که از افغانستان آورده بود. این فلم زنده گی اطفال یتیم و علاقه به درس و تعلیم را بدرستی نشان میداد.

در بخش شعر، خانم صاعقه احراری اشعاری را به خوانش گرفته و اقای مسعود قانع (فرانکفورت) چند پارچه شعر خود را خواند. همچنان آقای سخی ارزگانی ضمن سخنانی چند دو بیتی را خواند. عده یی از جوانان آهنگهای جالبی را خواندند و در اخیر برنامه هنرمند محترم آقای علیشاه سدوزای با خواندن غزلهای دلکش به رنگینی محفل آفزود. محفل حوالی ساعت دوازده شب به پایان رسید.

 

دروازهً کابل