ŚŽĒķĻ äęķÓäĻå Ēä ĒŃĢćäĻ įŅęćĆ äŁŃ «˜ĒČį äĒŹåÜ» äćی ČĒŌĻ

åćĻįĒä ˜ĒČį äĒŹåÜ

ÕŻĶåĮ Ļęć
 

 


ĻĒ˜ŹŃ ŃĒŅŽ Ńęییä
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ęĒĶĻ äŁŃی

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ŪŻęŃ įیęĒį

 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

 

ć. äÓیć ĒÓیŃ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ćį˜ ćĶćĻ ÓŹیŅ

 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
 


Ļ꘏ęŃ Ńäیä ĻĒĻŻŃ ӁäŹĒ

 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

 

ĒÓŹĒĻ ŚČĻĒįŌęŃ Ķ˜ć

 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

 

ŃŌیĻ ČåĒĻŃی
 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

 

Ūäی åćĒ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ĒķŌęŃ ĻĒÓ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ŅåŃå یęÓŻی

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ĀŃŌ ĀŠیŌ

 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

 

ŚŅیŅ ĒیćĒ

 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

 

ćĶćęĻ äĢŻی

 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

 

ćäÕęŃÓĒیį ŌČĒåä

 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

 

ĒäĢیäŃ Īįیį Ēįįå ŃęÄŻی

 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

 

ćŃیć åꏘی

 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

 

ćĶćĻ Ē˜ČŃ Ēćیäی

 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

 


ŃęŻیÓŃ ĻĒ˜ŹŃ ĪĒįŽ ŃŌیĻ

 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

 

 

ę˜į äĻ ˜ó˜õŃ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ŚŅیŅĒįįå ŚįیŅĒĻå

 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

 

ŻیĒÖ ČåŃćĒä  äĢیćی

 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

 

ĻĒ˜ŹŃ įŲیŻ یĒĻ

 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

 

ŻÖį ĒįŃĶیć ŃĶیć

 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

 

Ļ꘏ęŃ ĒÓĻĒįįå ĶČیČ

 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

 

ÖیĒ ĒŻÖįی

 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

 

ŚĖćĒä ĒćĒäی

 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

 

ĒĶÓĒä Ēįįå Ē˜ŅĒĻ
 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

 

 

ćĶćĻ ŲĒåŃ ĒÓįćیĒŃ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ŌȐیŃ ęįĒĻیĒä

 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

 

ĒäĢیäŃ ÓĪی ĒŃŅĒäی

 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

 

نعمت حسینی

 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

 

ĢįĒį äęŃĒäی

 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

 

ĢĒęیĻ ŻŃåĒĻ

 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

 

ÓĒįĒŃ ŚŅیŅęŃ

 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

 

įیįĒ ŹیćęŃی

 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

 


ĻĒ˜ŹŃ įŚįŅĒĻ Čįę
 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

 


ćĶćĻ ĶیĻŃ ĒĪÜÜÜŹŃ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 


   ÕŻĶåĮ Ēęį  

ČĒįĒ

 

[åÜÜäÜÜĻę ÜÜŠŃ] [ČÜÜÜÜĒŪ åÜÜäÜÜĻę] [ŽįŚåĮ åÜÜäÜÜĻęĒä] [Deutsch] [دروازهً کابل]