ܡ Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 


 

Deutsch

 

ی

Ӂی ی ی

 

 

یی ی
Ԙ Ԑ
یی ی ی
ی

 

یی ی

ی ی ی ی
ی

 

ی ی ی
Ә ی ی
ی
ǐیی ی Ә یی

 

!
ی ی
ی ʘ
Ԙ ی یی

 

ی ی ی
ی ی
ѐ ѐ Ӂی ی ی
Ӂی ی یی

 

**************

 

                      2005