کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 
 
 
 
   
 
فراز برج خاکستر
 
 
 

 مجموعهء فراز برج خاکستر،قصیده ها و سروده هایی شاعرگرامی شبگیر پولادیان  را شامل می شود که در سال 1995 منتشر شده است .

 

این مجموعه در واقع گزیده ی از شش دفتر شعر تدوین شده است که هرکدام از خود اسم و رسم و حال و هوایی دارند و مربوط به زمان و مکان ویژه یی بوده ودرآن شکل گرفته اند. امید است شاعر گرامی ما، فرصت یابد تا هرکدام آن ها را مانند در افق فاجعه با ویرایش و پیرایش تازه و بکر لطف انتشار فرماید.

 

مجموعه با ١٩۷ صفحه با عنوان های پایان خوانده میشود:

 

·        بدرودی با آفتاب

·        در اشراق پیوستن

·        خراسانی سرود

·        حماسه یی برای کوه

·       از افق فاجعه

·        در لحظه های غربت

 

 

تا جاییکه احساس می شود ، بنابردشواریهای گوناگون، مجموعهء در افق فاجعه و گزینهء فراز برج خاکستر برای همه اهل شعر و ادب فارسی میسر نبوده است.

لهذا کابل ناتهـ، کوشش خواهد کرد که سر ازین شماره با انتخاب مقدمه جناب پولادیان ، سروده هایی این گزینه را هم در هرشماره تقدیم خواننده گان گرامی بدارد.

 

خداوند عالمیان، عمر دراز، صحت، سلامتی و سرفرازهایی مزید برای جناب شبگیرپولادیان عنایت فرماید.

 

 

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٦٦                          سال سوم                         فبوری 2008