کابل ناتهـ،


 

 

 

 

 

 

 

 

 

دختر شالی های سبز

از قادر مرادی

 

 

دختر شالی های سبز نام کتاب تازه  یی از داستانهای قادر مرادی  است که اخیرا از سوی کتابخانه ء دانش در پشاور به چاپ رسیده است .

 

کتاب مذکور دارای یک صدو سی و پنج صفحه بوده  و درآن  چهار داستان این نویسنده به نام های :" دختر شالی های سبز " ، " کوچه های زمستان " ، " توت و نان " و" غزل در خاک " گنجانیده شده است . قادر مرادی  در این داستان هانیز مانند آثار قبلیش به مصایب جنگ ، بدبختی های مردم افغانستان ودردهای زنده گی غربت پرداخته است . این داستان ها در سال های 1377و 1378 خورشیدی تحریر یافته اند .

 

در این کتاب متاسفانه مشخصات بیشتر کتاب توضیح نشده و از آن جمله این که این کتاب به تعداد چند نسخه چاپ شده است ، معلوم نیست .

 

در گذشته از این داستان نویس مجموعه های داستانی " شبی که باران می بارید " ، " صدایی از خاکستر "،" رفته ها برنمی گردند " و یک رمان فشرده به نام " سرمه و خون " انتشار یافته اند . در سال گذشته مجموعه یی از داستان های کوتاه و برگزیده  شده  از آثار او به نام " شمع ها تا آخر می سوزند " درتهران به چاپ رسید.

 

در این چند سال اخیر داستان های تازه ء او در نشریه های داخل و برون مرزی و همچنان در سایت های مختلف روی انترنت انتشار می یابند . کذا ویبلاگی نیز در انترنت به داستان های وی اختصاص داده شده است .

 

قادر مرادی در غربت به سر می برد و  در کشور هالند با خانواده اش زنده گی می کند .  قرار است در آینده  یک رمان و یک مجموعه ء داستان های کوتاه و تازه از وی انتشار یابد .

 

************

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ۵٠             سال سوم                    جون ۲۰۰۷