کابل ناتهـ،


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنا ب ايشر دا س عزيز و محترم  سلام و عرض ارا دت، خسته نباشی

 

 

قبل  از هر چيز هفتادمين سا لروز تولد دکتر اکرم عثمان  را به خود شان وبه جامعه ادبی کشور تبريک گفته، آرزوی سلامتی برای شان دارم.

 

و اين ناچيز، تقديم آن عزيز فرهيخته !

 

چه با شکوه و مبارک، هفتادمين!  که صدمين بار شکوفه های صفا و سلامتی در باغستان عمر تا ن به گل نشيند.

 

حسن و سپيد مويی و ياران خوش مرام

 

نيکو عنا تی ست که کمتر دهند به کس

 

ميلاد توست تهنيتم گير و تا ا د

 

دور از تو باد رنج و مرارت ز خار و خس .

 

                      هامبورگ --     محمد زرگر پور   

 

 

************

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٤٨                سال سوم                     مي ۲۰۰۷